کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی 97

جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

در امور حقوقی

عنوان تعرفه سال 1397
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20 هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یک میلیون و 500 هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده 50 هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 200 هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی 15 هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی 50 هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100 هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 300 هزار ریال

 اجرای احکام مدنی

عنوان تعرفه سال 1397

هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

%5 محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری از 400 هزار تا میک میلیون و 800 هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی 300 هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200 هزار ریال

 در امور کیفری

عنوان تعرفه سال 1397
هزینه تقدیم شکایت کیفری 100 هزار ریال
افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری 300 هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 200 هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور 500 هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 300 هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300 هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل

عنوان تعرفه سال 1397
 تا مبلغ یک میلیون ریال 60 هزار ریال 
 نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال 300 هزار ریال 
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال  400 هزار ریال 
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال  یک در هزار 

 جزای نقدی

عنوان  تعرفه سال 1397
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 99 میلیون تا 990 میلیون ریال

 

– بند 3 ماده 3 قانون وصول …: در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

– مبالغ بند دوم بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور «3.300.000 تا 33.000.000» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

دیوان عدالت اداری

عنوان تعرفه سال 1397
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری 200 هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  400 هزار ریال

شورای حل اختلاف

عنوان تعرفه سال 1397
دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازش با تراضی طرفین رایگان
تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان تعرفه سال 1397
پروانه وکالت پایه یک 8 میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد 5 میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان ها 850 هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد 600 هزار ریال

 

 

متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را اینجا بخوانید

ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در قالب یک فایل PDF اینجا دانلود کنید

بخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی ابلاغ‌شده از سوی رییس قوه قضاییه را اینجا بخوانید

فایل PDF جدول هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی سال ۹۷ را اینجا دانلود کنید

 

 

مرتبط: تعرفه های خدمات قضایی سال ۹۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام