کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی وزارت دادگستری

‌لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی وزارت دادگستری ‌مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۲۰

‌ماده واحده: کارمندان قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای سوابق خدمت دولتی اعم از اداری یا آموزشی خواه متناوب یا متوالی باشند این‌سوابق از لحاظ قضایی جزو مدت خدمت محسوب می‌شود و در قبال هر چهار سال حق یک پایه ترفیع خواهند داشت ولی در هر حال از بابت این‌سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.

‌تبصره: به منظور اجرای این ماده از تاریخ تصویب این قانون کمیسیونی از معاون امور مالی و اداری و مدیر کل کارگزینی مدیر کل قضایی وزارت‌ دادگستری تشکیل و نسبت به تقاضای ترفیع این قبیل کارمندان رسیدگی می‌کند پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام ترفیع آنان را صادر ‌می‌نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام