کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسات ۱۴/۹/۱۳۹۷، ۲/۴/۱۳۹۸، ۲۶/۶/۱۳۹۹ و ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره): اراضی واقع در منطقه هوانوردی و غیرهوانوردی موضوع بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل آن.

متن کامل اساسنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام