کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره (مصوبه شماره ۱۶۶۴۹۶/ت۴۷۶۷۵هـ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت ورزش و جوانان – وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۳۳۸/۱۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- ، آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۹-

ب- وزارت: وزارت ورزش و جوانان

پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت- مراکز: مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و نیز مراکز مشاوره اجتماعی که تحت نظارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون در ساختار تشکیلاتی دستگاه اجرایی مربوط و یا براساس مجوز دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند.

ث- خدمات: خدمات مشاوره‌ای ازدواج و تحکیم خانواده و خدمات مشاوره‌ای اجتماعی موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه اعم از حضوری و غیرحضوری.

ج- مجوز: پروانه‌ای که برای فعالیت‌های مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده توسط وزارت و برای فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی توسط سازمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت سه سال صادر می‌شود.

ماده ۲- به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی، ارایه هر گونه خدمات مستلزم اخذ مجوز می‌باشد.

ماده ۳- خدمات مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- آموزش و مشاوره حقوق و وظایف متقابل زن، مرد و فرزندان در خانواده

ب- آموزش و مشاوره ازدواج (پیش و پس از ازدواج)

پ- آموزش و مشاوره امور اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده

ت- آموزش و مشاوره در جهت ارتقای توانمندی جوانان در امور فردی و اجتماعی

ث- تسهیل همسر گزینی

ماده ۴- خدمات مراکز مشاوره اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- مشاوره خدمات توانبخشی

ب- مشاوره پیشگیری از اعتیاد

پ- مشاوره ژنتیک

ت- مشاوره خدمات روانشناسی و روانسنجی

ماده ۵- متقاضیان تأسیس مراکز باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام (در مورد اقلیت‌های دینی ذکرشده در قانون اساسی، پایبندی به احکام دینی مربوط به خود آنان کفایت می‌کند.)

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ- داشتن حداقل ۳۵ سال سن (صرفاً برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده)

ت- متأهل (صرفاً برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده)

ث- نداشتن سوء پیشینه کیفری

ج- دارا بودن سلامت روانی به تأیید روانپزشک معتمد

چ- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ح- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

خ- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

د- دارا بودن تأییدیه وزارت کشور (صرفاً برای مراکزی که اقدام به مشاوره پس از ازدواج با رویکرد تحکیم خانواده می‌نمایند)

ماده ۶- دارنده مجوز موظف است نسبت به بکارگیری مسئول فنی دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد مشاوره یا روانشناسی (در کلیه گرایش‌ها) اقدام نماید.

تبصره ۱- چنانچه دارنده مجوز شرایط مذکور در این آیین‌نامه را داشته باشد می‌تواند مسئولیت فنی را برعهده بگیرد.

تبصره ۲- در استانهایی که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌‌های مرتبط موضوع این آیین‌نامه به تعداد کافی وجود نداشته باشد دارندگان مدرک کارشناسی رشته‌های فوق‌الذکر با داشتن پنج سال سابقه کار در مشاغل روانشناسی و مشاوره می‌توانند به عنوان مسئول فنی معرفی شوند.

تبصره ۳- مسئول فنی در مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده باید متأهل باشد.

ماده ۷- دارنده مجوز موظف است بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت و سازمان، فضای مناسب و امکانات و نیروی انسانی متخصص را متناسب با خدمات موضوع مواد (۳) و (۴) تأمین نماید.

تبصره- دارنده مجوز موظف است از مشاوران و روانشناسان دارای گواهی صلاحیت تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استفاده نماید و سایر کارشناسان ملزم به اخذ صلاحیت حرفه‌ای از مراجع رسمی مرتبط می‌باشند.

ماده ۸- دارنده مجوز مکلف است سه ماه قبل از پایان مدت اعتبار پروانه فعالیت نسبت به تمدید آن مطابق این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۹- در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه و نیز دستورالعمل‌های مصوب وزارت و سازمان و تخطی از آنها توسط مراکز به شرح زیر با آنان برخورد می‌شود:

۱- اخطار کتبی با درج در پرونده

۲- عدم تمدید اعتبار مجوز برای یک یا دو سال

۳- تعلیق فعالیت به مدت سه سال

۴- لغو دایم مجوز

تبصره- چنانچه به موجب نظارتهای دوره‌ای وزارت یا سازمان حسب‌مورد سلب هر یک از شرایط موضوع این ماده یا تخطی از آن محرز گردد مطابق این ماده اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰- سازمان مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط در مقابل صدور و تمدید مجوز برای مراکز مشاوره اجتماعی وجوهی را دریافت نماید.

ماده ۱۱- مراکز فعال در ارایه خدمات مشاوره از زمان ابلاغ این آیین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تطبیق وضعیت خود با شرایط مندرج در این آیین‌نامه اقدام نمایند. پس از انقضای مهلت یادشده فعالیت مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد.

ماده ۱۲- معیارهای ارایه خدمات مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی و نحوه نظارت بر مراکز موضوع این آیین‌نامه طبق ضوابطی که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام