کتاب استخدامی اداری ها
پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار

مجموعه قوانین و مقررات کسب و کار فروردین ۱۴۰۲

مجموعه قوانین و مقررات کسب و کار فروردین ۱۴۰۲

عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
شيوه نامه اجرايي ورود اطلاعات به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران 1402/01/19 معاون حقوقي رييس جمهور
تعيين كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي فروردين 1402 1402/01/16 هيات وزيران
بخشنامه گمرك در خصوص ترخيص درصدي مواد اوليه واحدهاي توليدي 1402/01/15 گمرك ايران
بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 – ماشين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي مشمول مأخذ حقوق گمركي يك درصد (1%) 1402/01/14 گمرك ايران
بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 ارديبهشت 1400 1402/01/10 سازمان امور مالياتي
اصلاح ماده 6 اساسنامه شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان 1402/01/09 هيات وزيران
تعيين ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال 1402 1402/01/09 هيات وزيران
بخشنامه امور مالياتي در خصوص اعلام كان لم يكن بودن بخشنامه شماره 230/73936/د مورخ 1401/11/12 1402/01/09 سازمان امور مالياتي
بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال 1402 1402/01/09 گمرك ايران
بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال 1402 1402/01/09 گمرك ايران
مصوبات هشتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي اشتغال 1402/01/08 شوراي عالي اشتغال
مصوبه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي 1402/01/07 سازمان امور مالياتي
بخشنامه گمرك در خصوص ضوابط اجرايي ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده 10 آيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب شوراي پول و اعتبار 1402/01/07 گمرك ايران
سند ملي بيماري هاي نادر 1402/01/06 معاون اول رئيس جمهور
بخشنامه گمرك در خصوص تفويض اختيار ورود موقت ماشين آلات راهسازي و معدني 1402/01/06 گمرك ايران
تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال 1402 براي كارشناسان ارشد و دكتراي تخصصي 1402/01/06 هيات وزيران
تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال 1402 1402/01/06 هيات وزيران
بخشنامه گمرك در خصوص رفع مشكلات تبادل اطلاعات گمرك با سازمان امور مالياتي 1402/01/06 گمرك ايران
تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1402 1402/01/06 هيات وزيران
تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال 1402 1402/01/06 هيات وزيران
ارزش نسبي بسته خدمات و مراقبت هاي پرستاري در سال 1402 1402/01/06 هيات وزيران
تصويب نامه در خصوص نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1402/01/06 هيات وزيران
بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ نتايج استانداردسازي 1402/01/05 گمرك ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام