کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه در سال ۱۳۹۳

نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه در سال ۱۳۹۳ (ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۵۹۸/ص/۲۵۰ مورخ ۲۱/۸/۹۳ صندوق بازنشستگی کشوری)

اطلاعیه مورخ ۹۳/۰۹/۱۱ دانشگاه تهران

ضمن پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۵۹۸/ص/۲۵۰ مورخ ۲۱/۸/۹۳ صندوق بازنشستگی کشوری، به همراه تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ هـ مورخ ۱۷/۷/۹۳ هیات محترم وزیران، درخصوص نحوه محاسبه مابه التفاوت انتقال حق بیمه به استحضار می رساند:

به استناد تبصره (۶) الحاقی به ماده ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی فقط تا پایان سال ۱۳۹۳ ، مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه مشمولین ماده مذکور (مربوط به سوابق دولتی) یا کسور بازنشستگی، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۵ بر مبنای ۹% اولین حکم رسمی آزمایشی یا تغییر صندوق محاسبه می گردد، لذا مستدعی است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه (اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی) آن واحد رسانده شود. ضمنا حسابداری واحد هم موضوع را بررسی نماید و اگر از همکاران مشمول بخشنامه می باشند موضوع را پیگیری نماید تا همکاران و دانشگاه در آینده متضرر نشوند

شایان ذکر است، محاسبه مابه التفاوت در کلیه موارد انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری، از سال ۱۳۹۴، بر مبنای ۹% حقوق و مزایای زمان تقاضا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام