کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه بازنشستگی سازمان اداری و استخدامی از حیث شرعی

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه بازنشستگی سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث شرعی (دادنامه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۹۹۹

* شاکی : آقای بهرام حسین پور با وکالت محسن قنبری نیا

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

عدم ابطال بخشنامه بازنشستگی سازمان اداری و استخدامی از حیث شرعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین به منظور ایجاد ظرفیت الزم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهره گیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳۰؍۰۵؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری، براساس بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می دارد« دستگاه اجرایی می تواند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشسته نماید» مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۶۸۹ مورخ ۱۴؍۰۷؍۱۳۹۸ این سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد. همچنین شایسته است کلیه دستگاههای اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در پرونده حاضر شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است مصوبه مذکور خلاف شرع می باشد (قاعده حرمت تضییع حقوق اشخاص) و به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال را نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت پاسخ ارائه و نظر شورای نگبهان را لازم الاتباع دانسته است.

*نظریه شورای نگهبان:

از شورای نگهبان استعلام و فقهای آن شورا در پاسخ مصوبه را فی نفسه خلاف شرع ندانسته اند .

از حیث قانونی به موجب رای ۸۲۴ سال ۱۳۹۹ هیات تخصصی استخدامی در خصوص بخشنامه موضوع شکایت اظهار نظر شده است .

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۰۹۹۹ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت تخصصی با استناد به بند و ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان طی نامه شماره ۳۳۶۶۴؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ در خصوص بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور که فی نفسه آن را خلاف شرع ندانسته و با عنایت به این که هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۸۱۵-۹۹۰۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۴ مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ بخشنامه فوق را قابل ابطال نشناخته است؛ بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث مغایرت با شرع نیز قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام