کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت (مصوبه ۱۲۰۸۰۳/ت۳۹۲۱۶هـ مورخ ۱۵/۰۶/۹۰)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۴۹۱ مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ وزارت کار و امور اجتماعی (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور در بخش صنعت نساجی که با اتمام دوره پرداخت مقرری یاد شده بازنشسته می‌شوند، به عنوان سوابق بیمه‌ای مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد محسوب می‌شود.

تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اجرای مفاد این بند اقدام و بار مالی ناشی از آن را محاسبه و به هیئت وزیران اعلام نماید.

تبصره ۲- مفاد این بند ناقض مصوبات قبلی دولت در خصوص صنایع نساجی نمی‌باشد. 

۲- میزان غیبت غیر موجه ده روز در سال موضوع جزء «ط» بند (۲) ماده (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ در بخش نساجی به چهل و پنج روز در سال مشروط بر اینکه از دویست و بیست و پنج روز در طول بیست سال خدمت تجاوز ننماید، اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام