کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قانون تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی

قانون تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی (مصوب 30/4/1361 مجلس شورای اسلامی)

 

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این ماده واحده حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به وراث) و‌مستمری هیچ یک از کارکنان (‌اعم از کارمند و کارگر) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و سازمانهای دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی‌تواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه 12 جدول ماده 32 قانون استخدام کشوری و اصلاحات و‌تغییرات بعدی آن تجاوز نماید. حداکثر فوق شامل کسانی که از حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث یا مستمری موضوع قانون تأمین اجتماعی استفاده‌نموده و می‌نمایند نیز خواهد بود.

‌تبصره – قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب 1359.11.26 از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام