کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

تفسیر قانونی راجع به قانون حداکثر حقوق بازنشستگی و قانون تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی

تفسیر قانونی راجع به قانون حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب 1359.11.26 و قانون تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی مصوب 1361.3.30 (مصوب 15/1/1363 مجلس شورای اسلامی)

‌پرسنل نظامی و غیر نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشمول قوانین مورد استفسار نمی‌باشند.

‌تفسیر قانونی فوق در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1363.2.1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام