دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل
حق بیمه و بازنشستگی

ضوابط تطبیق گروه‌های شغلی بازنشستگان غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

ضوابط تطبیق گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین خارج از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (بخشنامه شماره ۳۸۵۳۸۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شریعتمداری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای ماده (۳) دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹، به پیوست ضوابط تطبیق گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین خارج از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق بازنشستگی کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضوابط تطبیق گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین خارج از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

در اجرای بند (۳) دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراهم شدن امکان متناسب‌سازی حقوق آن دسته از بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که به موجب قوانین و مقررات موضوعه از شمول گروه های شغلی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و یا طبقات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مستثنی بوده‌اند، برمبنای مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با رعایت سقف ارتقاء به گروه بالاتر براساس جدول تعیین شده و سپس حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ مطابق جداول امتیاز گروه‌های شغلی منضم به نامه صدرالذکر با لحاظ تبصره‌های ذیل ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و با احتساب ضریب ریالی (۲۴۳۸) محاسبه می‌گردد.

ردیف مدرک تحصیلی گروه ورودی حداکثر گروه مدت سابقه لازم برای ارتقا به گروه‌ها
۱ ابتدایی ۲ ۷ به ازاء هر شش سال
۲ سیکل ۱ ۹ به ازاء هر پنج سال
۳ دیپلم ۶ ۱۱ به ازاء هر پنج سال
۴ فوق دیپلم ۷ ۱۲ به ازاء هر پنج سال
۵ لیسانس ۸ ۱۴ به ازاء هر چهار سال
۶ فوق لیسانس ۹ ۱۵ به ازاء هر چهار سال
۷ دکترا ۱۰ ۱۶ به ازاء هر چهار سال

بازنشستگانی که در دوران خدمت برابر ضوابط و مقررات حاکم از امتیاز گروه تشویقی بهره‌مند شده‌اند و نیز ایثارگرانی که وفق مقررات از امتیاز مربوط برخوردار شده‌اند، حسب مورد امتیاز مذکور با ارائه اسناد مثبته به حداکثر گروه شغلی واجدین شرایط افزوده می‌شود.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *