کتاب استخدامی اداری ها
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (نسخه جایگزین) در دستور مجلس (از ۱ تا ۴ خرداد ۱۴۰۱)

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (نسخه جایگزین) در دستور مجلس کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی (از ۱ تا ۴ خرداد ۱۴۰۱) قرار گرفت.

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس

روزهای:

 • یکشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۱
 • سه‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱
 • چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱

دستور کار هفتگی صحن علنی هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه (۱ خرداد)، سه شنبه (۳ خرداد) و چهارشنبه (۴ خرداد) به شرح زیر است:

 • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
 • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور
 • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی)
 • گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی اصلاح جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی (جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ به تصویب رسید.)
 • گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی
 • گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
 • گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
 • گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (در اجرای ماده (۱۴۵) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت)
 • بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر (دراجرای تبصره (۲)ماده (۱۴۱) آئین نامه داخلی مجلس)
 • گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) (مصوب۲۰/۱۰/۱۳۸۴) و اصلاحات بعدی آن (دراجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 • گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره(۱) ماده(۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ـ مصوب ۱۳۹۶
 • گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه حل تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸)
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
 • گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸)
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی (در اجرای تبصره(۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 • گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(دراجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 • گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 • گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (دراجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 • گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
 • گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی (اجلاسیه سوم) در دستور روز چهارشنبه مورخ ۴/۳/۱۴۰۱ قرار دارد.

– بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲(با اصلاحات بعدی)

– بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین

ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

– بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری مجلس (از ۱ خرداد) قرار دارد:

 1. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
 2. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت پرداخت مبلغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و نحوه توزیع منابع اختصاص یافته از این محل (در اجرای بند (۷) ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس)
 3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع و مصارف ارزی کشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰ (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)
 4. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری (در اجرای ماده(۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)
 5. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد نقض اصل یکصد و بیست و یکم (۱۲۱) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات (در اجرای ماده(۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس)
 6. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر
 7. تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای (در اجرای ماده(۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)
 8. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس)
 9. گزارش کمیسیون اصل(۹۰) نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل(۹۰) قانون اساسی مصوب ۳/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس)

8 دیدگاه

 1. کجای این موارد امنیت شغلی به قرارداد مدت معین می بخشه؟؟ بازم همه جوره فریب و بدبختی ….. ببینید توروخدا آخرش به چی رسیدن ! وقت گرفتاری و جنگ وبدبختی همین اولویت هارو قائل بشید

 2. با سلام ، در تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد انجام کار معین به رسمی دیدیم که نه مبلغی بر حکمشان اضاف شد نه کم فقط تبدیل از قراردادی به رسمی و هیچ بار مالی بر دولت نداشت، چرا سازمان امور استخدامی برای نیروهای قراردادی باید لایحه بدهد مگر نمیشد در همین طرح تبدیل شرکتی ها گنجانده شده تا تصویب شود ، سازمان استخدامی کی میخواهد لایحه دهد ؟

 3. خدایا پس از مدتی امیدواری دوباره نا امیدی،دوباره امروز و فردا کردن،دوباره حق ضایع شدن ها و بی عدالتی ها،دوباره خواب تبدیل وضعیت ها،دوباره استرس و اضطراب،۲۲ سال است که این تجربه ها من را نابود کرده است بطوری که نمیدانم زندگی چه بود.(سعید قرارداد کار معین تبصره ۳ با ۲۲ سال سابقه کار صادقانه)

 4. این طرح اول مال نیروی قراردادی بود . جالب الان هیچ اسمی از قراردادی ها نیست . فارس من پویشی داشت کلی نیروی قراردادی رفتند رای دادند تا به مجلس رسید حالا هیچ کاری انجام نمیشه براشون

 5. چه فایده از طرح ساماندهی که هیچ طرحی به مجلس درباب امنیت شغلی نیروهای خدماتی قراردادی وهیچ فکری بحال نیروهای قراردادی نشده. امسال آموزش وپرورش برای همه نیروهای خدماتی اش. ازمجرد ومتاهل یکفرزند وچندفرزند. ازیکرف برای همه 5میلیون و600هزارتومان حکم زده که اینخودنشانه بارز ازبی عدالتی و عدم همسان سازیس.

 6. سلام.ما نیروهای خدماتی(سرایداران وخدمتگزاران) آموزش وپرورش بالای ۱۲ساله که قراردادی وبدون امنیت شغلی وبیشترین فشار کاری اما کمترین حقوق باسیلی صورت سرخ نگداشته ایم. اکثرآدارای مدرک کارشناسی وبالاتریم. و چرا درباره نیروهای قراردادی فکری نمیکنید. چرا.. واقعا چرا.. مگه مانباید امنیت شغلی وحقوقی داشته باشیم. مگه نباید حق پیشرفت وانگیزه داشته باشیم. چرادر طرح ساماندهی فکری بحال ماقراردادی هانشده.ای اعضای کمیسیون. تاکی میخاییدظلم کنیدتاکجاظلم تان پایداره. فردای قیامت باید جواب ماو زن وبچه های ماهارو بدین. باشد درآن دنیا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام