کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

ایجاد ساختار مردمی سازی در دستگاه‌های اجرایی (پست دستیار مردمی‌سازی فرمانداران)

ایجاد ساختار مردمی سازی در دستگاه‌های اجرایی (پست دستیار مردمی‌سازی فرمانداران) (بخشنامه شماره ۴۳۵۱۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها

موضوع: ایجاد ساختار مردمی سازی در دستگاه‌های اجرایی

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص «تحول عدالت محور و مردم پایه با تأکید بر ظرفیت تشکل‌های خودجوش مردمی» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» و همچنین پیرو حکم رئیس‌جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمی سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت مردمی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود؛

ایجاد ساختار مردمی سازی در دستگاه‌های اجرایی

۱- پست «دستیار مردمی‌سازی» در فرمانداری‌ها از محل تغییر عنوان یکی از پست‌های کارشناسی بلا تصدی موجود در همان فرمانداری ایجاد می‌شود. فرمانداران مکلف‌اند این تغییر عنوان را در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی ثبت کنند. پست «دستیار مردمی‌سازی» هم‌تراز با کارشناس مسئول تعیین می‌شود.
همچنین، به‌تناسب درجه فرمانداری، یک یا دو پست کارشناس برای انجام وظایف مربوط قابل تخصیص است.

تبصره- در صورتی که در یک فرمانداری پست بلا تصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلف است از طریق سامانه مذکور نسبت به اختصاص یک پست بانام از سرجمع پست‌های بلا تصدی آن وزارتخانه اقدام کند.

۲- در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداری‌ها یک نماینده با تراز سازمانی حداقل رئیس اداره یا معاون مدیر کل با اختیارات کامل به عنوان «نماینده وزیر/ رئیس سازمان/ استاندار در امر مردمی‌سازی» برای تحقق مأموریت‌ها و وظایف مندرج در این بخشنامه، تعیین و به دستیار مردمی‌سازی رییس‌جمهور معرفی می‌شود. این اشخاص موظف‌اند هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور اعلام کنند.

تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل تعاملات دستیار ذی‌ربط رییس‌جمهور با متولیان مذکور در این بند و همچنین تعاملات بین دستگاهی، امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تغییرات و امکان دسترسی‌های لازم را در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی اِعمال کند.

تبصره ۲- ارتباط و نقش‌آفرینی سایر دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی، از طریق نماینده تعیین‌شده در هر وزارتخانه یا سازمان موصوف خواهد بود.

تبصره ۳- وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداری‌ها، متناسب با کارسنجی میزان فعالیت نماینده امر مردمی‌سازی، می‌توانند؛ دو تا پنج پست کارشناسی را برای انجام وظایف مربوط از محل پست‌های بلاتصدی دستگاه در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی تخصیص دهند.

۳- مأموریت‌های مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر است:

۳-۱ کمک به افزایش نقش و مشارکت مردم با تأکید بر حرکت‌های خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور کشور؛
۳-۲ کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی؛
۳-۳ ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان‌بر دیوان‌سالار.

۴- وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با هماهنگی دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد، به شرح زیر است:

الف) وظایف دستیاران مردمی‌سازی فرمانداران

۱. تشکیل شبکۀ حلقه‌های میانی و همیاران مردمی با شناسایی اشخاص و گروه‌های فعال موضوعی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، علمی و …
۲. برقراری ارتباط فعال، مستمر و مؤثر با شبکۀ حلقه‌های میانی به منظور پویا نگه‌داشتن ارتباط آنان با دولت؛
۳. اعلام برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان به مردم برای اخذ نظرات شبکۀ حلقه‌های میانی و همیاران مردمی در تصمیم ‌سازی‌های بخش دولتی، اقدامات و نظارت بر اجرای تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با هدف حل مسائل محلی و منطقه‌ای؛
۵. اعلام نتیجه و گزارش کمیّت و کیفیت تحقق پیشنهادات و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های شهرستان و بیان علل و موانع تحقق آن؛
۶. برگزاری مستمر جلسات موضوعی بین شبکۀ حلقه‌های میانی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان ذیربط در راستای ایجاد گفتمان «نظارت و مطالبه‌گری مردم» نسبت به عملکرد و سلامت مسئولان و انعکاس خواسته‌های متقابل آنان به یکدیگر؛
۷. زمان‌بندی مشخص برای حضور عینی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در بین مردم گفتگوی متقابل بین آنان به منظور افزایش اعتماد عمومی و کارآمد نمودن اقدامات دستگاه‌های مربوطه؛
۸. تنظیم زمانبندی برای نشست‌های مشترک بین «شبکۀ حلقه‌های میانی مردم» «دستگاه‌های اجرایی همکار» و «شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها» برای شناسایی و تصمیم‌گیری برای حل مسائل و مشکلات مردم و شهرستان؛
۹. انعکاس مستمر انتظارات و مطالبات مردم به مسئولان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری نتایج ملموس و عینی آن برای ارائه گزارش به مردم؛
۱۰. شناسایی فرایندهای غیرضروری و طولانی دستگاه‌های اجرایی شهرستان (با همکاری شبکۀ همیاران مردمی) در ارائۀ خدمات رسانی مطلوب و سریع به مردم و پیگیری برای رفع آن‌ها از طریق رؤسای ادارات شهرستان و عنداللزوم از طریق انعکاس به دستیاران استان؛
۱۱. تعامل با دستگاه‌های اجرایی همکار برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم و انجام پروژه‌های اقتصادی و عمرانی بصورت مشارکتی با مردم؛
۱۲. شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات مردم و شهرستان و جلب مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای حل آن‌ها؛
۱۳. انجام اقدامات لازم برای اجرای شعارهای دولت و نظام اسلامی با اتکاء بر ظرفیت‌ها و پیشنهادات مردمی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی؛
۱۴. شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مردمی و پیگیری‌های لازم برای تحقق آن.
۱۵. جلب مشارکت و همیاری مردم برای برگزاری مراسمات و مناسبت‌های مذهبی و ملی؛
۱۶. انعکاس مستمر اقدامات انجام شده و موانع پیش روی انجام وظایف فوق، به دستیار استان؛
۱۷. اجرای ابلاغیه‌های ستاد مردمی سازی دولت.

ب) وظایف نمایندگان مردمی سازی در استانداری‌ها:

۱. پیگیری مستمر انجام وظایف دستیاران شهرستان؛
۲. اخذ پیشنهادات و نظرات دستیاران شهرستان و استخراج اهمّ موارد برای انعکاس به دستیار مردمی‌سازی رییس‌جمهور؛
۳. دریافت گزارش دستیاران شهرستان در خصوص موانع و مشکلات موجود بر سر راه مردمی سازی و حل آنان از طریق ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی استان؛
۴. انجام زمانبندی مناسب برای حضور مدیران کل دستگاه‌‌های اجرایی استان در شهرستان‌ها و گفتگو با مردم و شبکۀ حلقه‌های میانی؛
۵. برگزاری منظم جلسات ماهانه بین دستیاران شهرستان و استاندار یا معاونین ذیربط استانداری و عنداللزوم مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان؛
۶. ارتباط مستمر با دستیار مردمی سازی رییس جمهور برای تبادل اطلاعات، اقدامات و آخرین تصمیمات؛
۷. جمع‌بندی موضوعات، پیشنهادات و موانع انجام وظایف دستیاران و اعلام آن‌ها به دستیار مردمی‌سازی رییس‌جمهور به منظور پیگیری آن‌‌ها از طریق وزارتخانه یا سازمان مربوطه؛
۸. ابلاغ آخرین تصمیمات دستیار مردمی‌سازی رییس جمهور و سازو کار اجرای آن‌ها به دستیاران شهرستان؛
۹. ایجاد هماهنگی بین ادارات کل دستگاه‌های اجرایی استان توسط استاندار، در خصوص موضوعات مشترکی که دستیاران شهرستان در تعامل با ادارات شهرستانی با مشکل مواجه هستند؛
۱۰. حضور منظم در شهرستان‌های استان و پیگیری و مشاهدۀ روند انجام کار؛

ج) وظایف نمایندگان مردمی‌سازی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور

۱. تسهیل فرایندهای کاری واحدهای استانی و شهرستانی مربوطه حسب اعلام دستیار مردمی‌سازی رییس‌جمهور؛
۲. رفع موانع، پیچیدگی‌ها و طولانی بودن فرایند صدور مجوز‌های مختلف توسط واحدهای اجرایی استانی و شهرستانی؛
۳. برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وابسته برای حل مشکلات واحدهای اجرایی استان و شهرستان؛
۴. تفویض اختیار به دستگاه‌های استانی برای تسریع و تسهیل فرایند مربوط به مردمی‌سازی در شهرستان و استان؛
۵. همکاری و تعامل مستمر و مؤثر با دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور ؛
۶. اخذ نظرات و برنامه‌های دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور و پیگیری برای عملیاتی سازی آن‌ها در وزارتخانه/ سازمان؛
۷. پیگیری امور محول شده از سوی دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور از معاونت‌ها و واحدهای مختلف وزارتخانه / سازمان و همچنین دستگاه‌های اجرایی وابسته؛
۸. اخذ گزارشات ماهانه از واحدهای استانی ذیربط در خصوص فرایند مردمی‌سازی و تعامل با دستیاران استان و شهرستان؛
۹. شناسایی ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی، مشکلات و محدودیت‌های موجود در استان‌ها (در ارتباط با وظایف تخصصی مربوط به وزارتخانه/سازمان) و ارائۀ پیشنهادات عملیاتی به دستیار مردمی‌سازی رییس جمهور به تناسب موضوع؛
۱۰. اجرای ابلاغیه‌های دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور در بخش مربوطه.

۵- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دوره یا دوره‌های آموزشی خاص مرتبط با امر مردمی‌سازی از جمله؛ سازماندهی و ایجاد شبکه همیاران را با همکاری دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور طراحی و برای تصویب و ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد.

۶- شرایط تصدی پست دستیار مردمی در فرمانداری‌ها که با هماهنگی کامل دستیار ذی‌ربط رییس‌جمهور انجام می‌شود، به شرح زیر است:

۶-۱ دارا بودن ویژگی‌های «عدالت‌محوری»، «انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاک دستی و فساد ستیزی» و «قانون‌مداری».
۶-۲ برخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکل ها و جریان های خودجوش مردمی.
۶-۳ پیش‌بینی مدرک تحصیلی فرد در مجموعه شرایط احراز مشاغل دستگاه مربوط.
۶-۴ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز آموزش مدیریت دولتی.

تبصره- تداوم انتصاب به‌عنوان دستیار مردمی منوط به عدم مخالفت دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور با ادامه همکاری در این جایگاه خواهد بود.

۷- تمامی کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف‌اند با واحد تخصصی/ مشاور متولی وظایف موضوع این بخشنامه همکاری کامل داشته باشند. همچنین در راستای اهداف و وظایف پیش‌بینی‌شده در این بخشنامه، کمیته یا کمیته‌هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه ذی‌ربط قابل تشکیل است.

۸- عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه در چارچوب فرایندهای ارزیابی عملکرد موضوع ماده‌های (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری سنجیده می‌شود. امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور نسبت به طراحی شاخص‌های اختصاصی مربوط اقدام کند.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

مطالب مرتبط:

5 دیدگاه

  1. باسلام و احترام
    اینجانب از فرزندان جامعه ایثارگری *جانبازی*کارمندان قراردادی شرکت های دولتی هستم و باتوجه به بخشنامه صادره ۲۶_۱۲_۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی دولت به نهاد سازمان تامین اجتماعی تقریبا دوسال از بخشنامه میگذرد ولی هیچ اقدامی در تغییر وضعیت شغلی من و همکاران ایثارگر صورت نگرفته
    همه مدارک لازمه را تحویل منابع انسانی داده ایم ولی طبق گفته های مدیران بالادستی هیچ دستوری مبنی بر تبدیل وضعیت دریافت نکرده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام