کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجراییمقررات حقوق و دستمزد

نحوه همترازی پست سازمانی رییس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا

در خصوص همترازی پست سازمانی رییس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا (بخشنامه شماره ۸۳۱۹۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای تبصره بند (۵) فصل دوم دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳‏/۲۰۰ مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۳۸۸ هم‌ترازی پست سازمانی رئیس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا با مدیران حرفه‌ای به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- رییس دفتر معاونین رییس‌جمهور، وزراء و مقامات همتراز پست سازمانی «معاون مدیرکل»

۲- رییس دفتر استانداران، سفراء، معاونین وزراء و مقامات همتراز پست سازمانی «رییس اداره»

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام