کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

تنقیح مصوبات تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین‌رسیدگی به آنها

تنقیح مصوبات تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین‌رسیدگی به آنها (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) (تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۹۳۳/ت۵۹۴۳۸هـ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

 دانلود تصویب‌نامه به همراه پیوست‌ها

سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت حقوقی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۸/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در موضوع تخلفات اداری به شرح پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات، اقدام کند.

۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیاشدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

۵- ارایه هر گونه پیشنهاد در موضوع تخلفات اداری جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف  است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

۷- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاه متبوع، اقدام کند.

۸- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، مصرح در تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین‌رسیدگی به آنهاد (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تا آذرماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام