کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

فرايند تسريع و تسهيل در ارتقاي رتبه كارمندان (سطح خبره و عالي) (بخشنامه ۳۲۴۴۳/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

به منظور بررسي و تصميم‌گيري در خصوص ارتقاي رتبه كارمندان (سطح خبره) و تسريع و تسهيل در اين مورد و در اجراي جزء (۳) رديف (۳/۳) بند “ب” بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ به اين وسيله به اطلاع مي‌رساند:

نمايندگان اين معاونت در شوراي تحول اداري دستگاه‌هاي اجرايي به  عنوان نماينده معاونت در كميته موضوع بند (۵) فصل سوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ تعيين مي‌شوند.

بديهي است ارايه پيشنهاد در خصوص ارتقاي رتبه كاركنان به سطح عالي، نيز بدوا مستلزم طرح و بررسي موضوع در كميته مستقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواهد بود.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه ‌انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام