کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

احتساب نیمی از سوابق تجربی کارکنان انتقالی به عنوان نیروی آموزشی

احتساب نیمی از سوابق کارکنان انتقال‌یافته از سایر دستگاه‌ها به عنوان نیروی آموزشی طرح طبقه‌بندی مشاغل آموزشی معلمان (دادنامه شماره 989 مورخ 16/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :هـ ع؍9703975

شماره دادنامه: 9809970906010989

تاریخ: 16/11/98

*شاکی: خانم مریم بدری کویشاهی

*طرف شکایت :اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

*موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بخشنامه شماره 612؍83432؍3700 مورخ 13؍8؍97 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

*متن مقرره مورد شکایت

بند 1 بخشنامه شماره 612؍83432؍3700 مورخ 13؍8؍97

1- آن دسته از کارکنانی که از سایر دستگاه‌ها به آموزش و پرورش به عنوان نیروی آموزشی طرح طبقه‌بندی مشاغل آموزشی معلمان منتقل می‌گردند، سوابق دستگاه مبدأ تحت عنوان سابقه دولتی قابل قبول بوده ولی سوابق مزبور در ارتقای طبقه و رتبه شغلی فقط به میزان یک دوم (2؍1) قابل احتساب می‌باشد. به عبارتی کسب (2؍1) سوابق تجربی در ارتقاء هر طبقه و رتبه شغلی الزامی بوده و مابقی از سنوات غیر تجربی جذب خواهد شد…»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: از مرداد ماه سال 97 رتبه و طبقه تمامی افرادی که از دستگاههای دیگر به آموزش و پرورش منتقل می شوند، کاهش پیدا کرده است و در بخشنامه شماره 14؍710 مورخ 6؍5؍97 سوابق خدمتی کارکنان منتقل شده از سایر دستگاهها به آموزش و پرورش به عنوان تجربه مربوط (آموزشی) محاسبه نمی گردد و با توجه به اینکه شرایط و ضوابط ارتقای شغلی تمام دستگاه‌ها حتی آموزش و پرورش به یک نحو و یکسان است، تفاوت و تبعیض در ارتقای شغلی کارکنان مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 65 و 67 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*طرف شکایت (مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان) به موجب لایحه شماره 107؍99055؍3700 مورخ 23؍3؍98 به طور خلاصه اعلام داشته: 1- به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، تخصیص متصدیان مشـاغل مشمول این آئین نامه به طبقات شغلی با توجه به شغل مورد تصدی، مدرک تحصیلی و سنوات تجربی براساس نحوه تخصیص پیش بینی شده در شرح طبقات مشاغل مربوط که گروه 10 یا کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل می باشد، در حالی که شاکی قبل از انتقال به وزارت آموزش و پرورش در رسته شغلی امور اجتماعی با رشته شغلی کارشناس امور بهزیستی مشغول به کار بوده و با اراده شخصی انتقال و انتصاب داده شده است که سوابق وی هیچ سنخیتی با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ندارد.2- به استناد ماده 4 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی و موضوع تبصره 1 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، تجارب غیر مربوط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) به میزان یک دوم تجارب آموزشی مربوط محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.3- به استناد جزء (ث) فصل دوم نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری سنوات دولتی غیر مربوط برای ارتقاء به هر رتبه شغلی به میزان 2؍1 قابل محاسبه می باشد. در تبصره 3 همین فصل، دلالت بر ارتقای طبقه وجود دارد.4- بند 3 بخشنامه شماره 14؍710 مورخ 6؍5؍97 دلالت بر عدم سنوات دولتی سایر دستگاهها به عنوان تجربه آموزشی دارد.

*پرونده در جلسه 7؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت به اتفاق آراء بخشنامه شماره 612؍83432؍3700 مورخ 13؍8؍97 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان وتصویب شورای توسعه مدیریتتعیین می گردد و انتصاب افراد به مشاغل مذکور با رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.ثانیاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به موجب بخشنامه شماره 43075؍91؍2000 مورخ 24؍11؍91 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور را تصویب کرده است که به موجب ماده 2″دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور” موضوع مصوبه شماره 220؍91؍43075 مورخ 24؍11؍1391 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تجارب غیر مرتبط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مشمولین این طرح ،به میزان 2؍1 تجارب آموزشی مربوط محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد و از آنجائیکه وزارت آموزش و پرورش دارای مشاغل اختصاصی مختص به خود می باشد و شرایط تصدی آن مشاغل توسط شاغلین، مشروط به وجود شرایطی از جمله تجربه ، مهارت و عوامل مؤثر دیگر است و تعیین این ضوابط و شرایط احراز آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موکول شده است و شورای مذکور به این امر در سال 1391 به موجب دستورالعمل یادشده اقدام کرده است ، بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت مبتنی بر سند بالادستی خود بوده و مغایرتی با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام