کتاب استخدامی اداری ها
سازمان حفاظت محيط زيست

آیین‌نامه تشكيل کارگروه تدوین برنامه ارتقای آگاهی‌های محیط زیست در اجراي بند (الف) ماده (۱۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوبه ۲۳۲/ت۴۷۸۱۱هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۱۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح ذيل تصویب نمود:

ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي‌روند:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست

ب- دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه

ج- برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيستي: برنامه پيوست بخشنامه شماره ۵۱۴۷۴/۴۰۶۶۲ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸.

در راستای ارتقاء آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست کارگروهی متشکل از نمایندگان ذی ربط دستگاههای اجرایی به شرح زير تشكيل مي‌شود:

الف- سازمان حفاظت محیط زیست( رئیس کارگروه)

ب- وزارت جهاد کشاورزی

ج- وزارت نفت

د- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هـ- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و- وزارت آموزش و پرورش

ز- وزارت نیرو

ح- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ط- وزارت کشور

ي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ك- وزارت راه و شهرسازي

ل- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

م- وزارت ورزش و جوانان

ن- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

س- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ع- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ف- یک نفر متخصص آموزشهای محیط زیستی یه پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست

ص- یک نماینده از شورای عالی استانها

تبصره- دبيرخانه كارگروه در سازمان مستقر خواهد بود.

ماده ۳- وظايف كارگروه به شرح زير مي‌باشد:

الف- برنامه ریزی و انجام هماهنگیهای لازم به منظور اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست.

ب- ارزیابی عملکرد دستگاهها در اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست و ارائه گزارش به هئیت وزیران.

ج- به روز رساني برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست و ارايه پيشنهاد اصلاحي به هيأت وزيران.

د- بررسی اثر بخشی اجرای جامع آموزش همگانی محیط زیست.

ماده ۴- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با همکاری سازمان، برنامه ارتقاء دانش زیست محیطی را متناسب با نیاز کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی تهیه و در قالب آموزشهای بدو و حین خدمت به مرحله اجرا در آورد.

ب- تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي محيط زيستي معلمين، برنامه‌ريزان آموزشي، برنامه‌هاي مراكز تربيت معلم و فوق برنامه دانش‌آموزان متناسب با نيازهاي آموزشي آنها با هماهنگي سازمان.

ماده ۷- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند آموزشهای محیط زیستی لازم را در برنامه های آموزشی رشته های تحصیلی دانشگاهی پیش بینی کنند.

ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست کارگروه، برنامه های آموزشی، ترویجی و آگاهی بخشی در حوزه محیط زیست را در قالب های مختلف ، بدون دریافت وجه تهیه و پخش کنند.

ماده ۹- خبرگزاري‌ها و مطبوعات دولتي موظفند حسب درخواست كارگروه نسبت به اطلاع‌رساني عمومي در مسايل محيط زيستي بدون دريافت وجه اقدام نمايند.

ماده ۱۰- کلیه دستگاههای اجرای موظفند برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست بند”ج” ماده (1) را اجرا کنند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام