کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

شهرداری‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند

عدم ابطال نامه شماره ۱۰۶۷۰۷/۱۸۰۲ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم احتساب شهرداری‌ها تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره ۶۷۲ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت کشور)

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۷۲۴/۸۸

شماره دادنامه: ۶۷۲

موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره ۱۰۶۷۰۷/۱۸۰۲ – ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: ناصر اصغری عیسی لو

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب نامه شماره ۱۰۶۷۰۷/۱۸۰۲-۲۳/۱۱/۱۳۸۷ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که:

” سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

مدیر کل تشکیلات و نیروی انسانی

بازگشت به نامه شماره ۰۱/۱۳۲/۵۱۹۵۴ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص شمول بند ۴ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگان شهرداریها به آگاهی می رساند: با توجه به ماده (۱۱۷) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها مشمول مقررات این قانون نمی باشند.”

شاکی مدعی شده است که بازنشستگان شهرداری نیز باید از مزایای مقرر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند شوند و چون بخشنامه مذکور با قانون یاد شده مغایرت دارد، ابطال آن را خواستار شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۳۸۰۶۳/۲۳۱- ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

با عنایت به تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به تصریح ماده ۱۱۷ قانون مزبور، از آن جا که شهرداریها با تعریف مذکور در ماده ۳ قانون پیش گفته تطبیق دارند لذا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند. با توجه به مراتب مذکور تسری حکم مقرر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مورد اشاره در خصوص پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارکنان شهرداریها مجوزی ندارد درخواست رد شکایت را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومی

نظر به این که مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده اند و به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی اعلام شده اند، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداریها حاکمیت ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره ۱۰۶۷۰۷/۱۸۰۲- ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ سرپرست امورنظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که شهرداریها را مشمول مقررات قانون خدمات کشوری ندانسته است مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام