کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌هامقررات حقوق و دستمزد

عدم تسری مصوبه سخت و زیان آور شدن مشاغل آتش نشانی شهرداری ها به سایر آتش نشان ها

عدم تسری مصوبه سخت و زیان آور شدن مشاغل آتش نشانی شهرداری ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ- ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/‍۰۷ هیأت وزیران به سایر آتش نشان ها رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۲۴۵۸۱۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/‍۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۸۱۳

تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید عباسی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمه «شهرداری ها» از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ-۷/۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران

عدم تسری مصوبه سخت و زیان آور شدن مشاغل آتش نشانی شهرداری ها به سایر آتش نشان ها

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کلمه «شهرداری ها» از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ-۷/۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” در ماده [بند] ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ-۷/۲/۱۴۰۰ اصل تساوی که یکی از اصول حاکم بر قوانین در قانون اساسی است رعایت نشده است. به استناد اصل ۱۹ و بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مقرر شده است که اصل تساوی و برابری در برخورداری از قانون بین تمام اقشار ملت رعایت شود. این در حالی است که در تصویب نامه مذکور شغل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور را جزء مشاغل سخت و زیان آور تعیین گردیده و بقیه آتش نشانی ها و خدمات ایمنی کشور که زیر نظر سازمان شهرداری های کشور نیستند را خارج کرده در صورتی که همانند آتش نشانی و خدمات ایمنی پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فرودگاه ها، شهرک صنعتی شهرستان های آبادان و خرمشهر به مراتب سخت و زیان آور تر می باشند. لذا تقاضای اصلاح تصویب نامه یا ابطال و حذف کلمه (شهرداری ها) را استدعا دارم تا اینکه همه آتش نشان های کشور از این قانون به صورت مساوی و برابر برخوردار گردند. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ-۷/۲/۱۴۰۰:

” هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و به استناد ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۴/ت۶۵۲-۳۰/۵/۱۳۶۸ تصویب کرد:

۱- مشاغل سخت و زیان آور سازمان/واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور و درجه سخت و زیان آور بودن این مشاغل به شرح جدول زیر تعیین می شود:

عنوان مشاغل درجه سختی و زیان آور
آتش نشان ۳
آتش نشان (راننده) ۳
معاون نوبت کاری (شیفت) ۳
فرمانده نوبت کاری (شیفت) ۳
رئیس ایستگاه ۳
مدیر عملیاتی منطقه ۳
رئیس مرکز ستاد عملیاتی ۳
معاون عملیات ۳

معاون اول رئیس جمهور “

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ-۷/۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران در اجرای بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۸) به تصویب هیأت وزیران رسیده است که بنا به بند مذکور مشاغل سخت و زیان آور براساس پیشنهاد هر یک از دستگاه های مشمول قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور (در حال حاضر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. لذا این امر که وزارت کشور پیشنهادی را درخصوص مشاغل سخت و زیان آور سازمان/واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور ارائه می‌نماید و مراحل تصویب انجام می‌شود و در مصوبه مربوط ضمن مشخص شدن عناوین مشاغل، درجه سختی آنها نیز تعیین می‌گردد، با ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظّف نموده مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند، مغایرتی ندارد. به علاوه، سایر دستگاه های اجرایی نیز که دارای شاغلین در مشاغل آتش نشانی هستند، می‌توانند در اجرای بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور اقدام لازم را به عمل آورند.

ثانیاً ذکر کلمه «شهرداری ها» در مصوبه مربوط به این جهت بوده است که پیشنهاد ارائه شده برای مشاغل سخت و زیان‌ آور سازمان ها یا واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور مطرح شده است و لذا ذکر کلمه فوق به معنای سخت و زیان آور نبودن مشاغل آتش نشانی در سایر دستگاههای اجرایی نیست.

ثالثاً حیطه وظایف و مسئولیت های مشاغل آتش نشانی در دستگاه های اجرایی مختلف متفاوت است که این امر می‌تواند در درجه سختی این مشاغل تأثیرگذار باشد و در عین حال عناوین مشاغل نیز می‌تواند متفاوت باشد که در صورت ابطال کلمه «شهرداری ها» در مصوبه مورد شکایت این امر برای مشاغل آتش‌نشانی کلیه دستگاه های اجرایی یکسان می‌گردد.

بنا به مراتب فوق، کلمه «شهرداری ها» در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت۵۷۸۴۷هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام