کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) به کارکنان شهرداری‌ها

لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (مصوب مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- از اول شهریور ۱۳۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که مشمول‌ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۴.۱۰.۲۹ بوده‌اند مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق‌الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.

‌تبصره – مستخدمین بازنشسته و ازکارافتاده فعلی و وراث وظیفه‌بگیر آنان که مشمول مقررات بازنشستگی وظیفه شهرداریها بوده‌اند مشمول‌ ضوابط مقرر در آیین‌نامه موضوع این قانون خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام