کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها لغو شده است

ابطال قسمت اول تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده 2 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368

تاریخ: 14/12/84

شماره دادنامه: 821

کلاسه پرونده: 81/327

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمد آل‎شیخ.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ) ماده 2 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی موقت شهرداریها «حقوق و فوق العاده‎های مستخدم موقت که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری شوند تا 3 روز توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می‎شود در صورت بیماری مستخدم و عدم بستری شدن در بیمارستان، شهرداری حقوق وی را نمی‎پردازد. در حالی که بستری شدن در بیمارستان طبق نظر پزشک معالج است. چه بسا که مستخدم دچار بیماری گردد. که قادر به حضور در محل کار نباشد و طبق دستور پزشک معالج در منزل استراحت نماید. در حالی که آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 که مربوط به سایر وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولت به جز شهرداریها می‎باشد دقیقاً در همین مورد به گونه‎ای دیگر تعیین تکلیف نموده است. مقایسه این مقررات بیانگر تعبیض ناروا بین مستخدمین موقت شهرداری با مستخدمین پیمانی سایر دستگاههای دولتی می‎باشد بنابمراتب درخواست رسیدگی و ابطال مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ تقدیمی به عنوان دفتر امور

حقوقی دولت طی نامه شماره 61/121038 مورخ 1/11/1384 اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 99 آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 14/12/1381، آیین‎نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/1368 (موضوع تصویب‎نامه شماره 17570/ت157 مورخ 2/3/1368 هیأت وزیران) که به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسیده لغو شده است. بنابراین به همین ترتیب موضوع بند پ ماده 2 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1368 تصویب گردیده است به تبع آن از درجه اعتبار ساقط است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به شرح لایحه جوابیه شماره 61/121038 مورخ 1/11/1384 به موجب ماده 99 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 14/12/1381، آیین‎نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 12/2/1368 لغو شده و موضوع بند پ ماده 2 آیین نامه استخدام شهرداریها نیز ملغی و منتفی گردیده و با این کیفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها که ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده است وجود ندارد.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام