کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور

قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور (مصوب 14/4/1377 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند.

‌تأسیس دهیاریهای مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات و کمکهای دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.

‌تبصره 1 – آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی ده‌یاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 2 – اساسنامه و تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 3 – بودجه دهیاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید.

‌تاریخ تصویب 1377.4.14

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.4.17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام