کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌هاقوانین و مقررات ایثارگران

تبدیل وضعیت شاغلین پاره وقت دهیاری ها بر اساس مقررات ایثارگران امکان پذیر نیست

تبدیل وضعیت شاغلین پاره وقت دهیاری ها بر اساس مقررات ایثارگران امکان پذیر نیست (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰‍۰‍۰۹۳۱۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/‍۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۹۳۱۷

تاریخ: ۰۶/۰۱/۱۴۰۳

*شاکی : آقای ناصر جمالی

*طرف شکایت : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «تمام وقت» از جزء ۲ بند «الف» بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور

تبدیل وضعیت شاغلین پاره وقت دهیاری ها بر اساس مقررات ایثارگران امکان پذیر نیست

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور

الف) مشمولین قانون:

۲ – مشمولین قانون تفسیر بند «و» ماده (۵۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ایثارگران موضوع ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که (تا تاریخ ۳۰/۲۳/۰۶) طبق آئین نامه استخدامی دهیاریها به صورت قراردادکار/ قراردادمدت معین تمام وقت با دهیاری قرارداد مستقیم داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.

۳ -مشمولین بند «د» تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور:

کارکنان یا دهیارانِ ایثارگر موضوع ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن که در زمان تصویب قانون بودجه سال ۲۵۱۱ کل کشور (مورخ ۳۸/۲۳/۲۴۰۰) به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار در دهیاری و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دهیاری اشتغال داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

به همان استدلالی که در رای شماره ۹۶‍۰ الی ۹۸‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری برای عدم ابطال بند یک آمده است، به همان استدلال نیز بند ۲ جزء «الف» بخشنامه قابل ابطال نمی باشد.

تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ مبنی بر تقاضای ابطال عبارت «تمام وقت» از جزء ۲ بند «الف» بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: با توجه به این که دهیاری‌ها متشکل از کارمندان دهیاری و دهیار می‌باشد و در برخی از روستاهای کشور به دلیل حجم کار، تعداد جمعیت، محدود بودن منابع و … نیاز به تأسیس دهیار تمام وقت نمی باشد. دهیاری‌های پاره وقت پیش‌بینی شده و فعالیت می نمایند که کارمند و دهیار این دهیاریها به صورت پاره وقت می‌باشند، بنابراین دهیاران و کارکنان پاره وقت نمی‌توانند تبدیل به نیروی تمام وقت شوند، لذا قید تمام وقت در جزء ۲ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ از توجیه لازم برخودار بوده است و بر این اساس کارمند دهیار و دهیاری را می توان تبدیل وضع نمود که قبل از تبدیل وضع به خدمت تمام وقت آنها نیاز بوده باشد.

ثانیاً: با توجه به نوع کار و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری ها و محدودیت های اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و قابل تسری به شاغلین پاره وقت در دهیاری ها نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق جزء ۲ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل ابطال می باشد.

نظریه اقلیت (۲ نفر):

با توجه به ابطال عبارت «تمام وقت» از ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) به موجب رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی ابطال گردیده است قید «تمام وقت» در جزء۲ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مغایر با رای فوق‌الذکر هیأت عمومی است.

بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقید به قید «تمام وقت» نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق جزء ۲ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قابل ابطال می‌باشد.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام