کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاح آیین نامه شورای عالی استان ها

اصلاح آیین نامه شورای عالی استان ها (تصویبنامه شماره ۸۶۴۳۰/ت۵۶۸۴۶هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت کشور- شورای عالی استان‌ها

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۵۰۷/۹۸ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ شورای عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها، موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۳۶/ت۳۰۸۷۴هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در ماده (۶) عبارت “وظایف و” قبل از واژه “اختیارات” اضافه می‌شود.

۲- در ماده (۷) عبارت “دو سال” به عبارت “یک سال” اصلاح می‌شود.

۳- در بند (۱۰) ماده (۱۱) عبارت “هر سه ماه یک‌بار” پس از عبارت “شورای عالی” اضافه می‌شود.

۴- متن زیر به عنوان تبصره (۳) ذیل ماده (۱۴) اضافه می‌شود:

تبصره ۳- محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤسای کمیسیون‌ها و در جلسات رسمی شورا با هیئت رییسه است و در هر دو صورت اعلام رسمی غیبت با هیئت رییسه شورا خواهد بود.

۵- در ماده (۲۵) عبارت “سه نفر” به عبارت “چهار نفر” و عبارت “ده دقیقه” به عبارت “هفت دقیقه” اصلاح می‌شود.

۶- در تبصره (۲) ماده (۲۵) عبارت “که نباید کمتر از سه دقیقه باشد” پس از عبارت “وقت خود را” اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام