آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه شاغلین شرکت‌های کسب و کار در فضای مجازی

دستوالعمل شماره 683 فنی در خصوص بیمه شاغلین شرکت‌های کسب و کار در فضای مجازی (بخشنامه شماره 7242/97/1000 مورخ 21/6/1397 سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم سازمان

ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی

ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها

در اجرای مصوبه شماره 1252/97/100 مورخ 27/4/1397، موضوع بند 7 یک‌هزار و هشتصد و شانزدهمین جلسه مورخ 23/4/1397 هیئت مدیره محترم سازمان مقرر گردید، شاغلین شرکت‌های کسب و کار در فضای مجازی از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- مشمولین این بخشنامه آن دسته از شاغلین کسب و کار فضای مجازی فاقد رابطه مزدبگیری می‌باشند که دارای تأییدیه از اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه‌های ذیربط دارند، مشمول بند «الف» ماده (4)‌ قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (28)، (36) و (39)‌قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. مشمولین یاد شده می‌بایست از سوی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی و یا نمایندگی آن در استان‌ها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه (ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان) حداکثر “50” سال تمام باشد.

2- 

در حال تکمیل…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام