کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعیحق بیمه و بازنشستگی

شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مشترکین صندوق تامین اجتماعی

شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مشترکین صندوق تامین اجتماعی (بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴۸۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با توجه به بند (۴) ردیف «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر هماهنگی و اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی، موضوع شمول و یا عدم شمول مقررات ماده (۱۰۳) قانون مزبور درباره آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می باشند را به شرح زیر تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد:

شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مشترکین صندوق تامین اجتماعی

«آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی می‌باشند از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی و از لحاظ شرایط بازنشستگی، مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (۱۰۳) قانون مزبور می باشند.»

لطف ا… فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

1 دیدگاه

  1. با احتساب این بخشنامه دولت و صندوق تامین اجتماعی می بایست درخواست بازنشستگی توافقی با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه متقاضیان بازنشستگی موافقت کنند زیرا این ظریف در بند یک انواع بازنشستگی ماده ۱۰۳ به صراحت اشاره گردیده آست و لذا تامین اجتماعی نیز ملزم به اجرای قانون مطابق ماده ۱۰۳ خدمات کشوری برای کارکنان دولت می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام