کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی (ابلاغی شماره ۴۳۵/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

معاون محترم…

مدیر کل محترم ستادی…

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان…

مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان…

بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی

نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبه شماره ۲۱۷۰۲۸/ت۶۰۹۳۴هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران، ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل، اقدام لازم معمول نمایند:

۱- مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۱ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین شده است.

۲- در راستای حمایت از خانواده علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور، برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام) که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک هزینه اولاد می‌باشند، مبلغ ثابت ۵۰۰ هزار تومان (۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۲۰۰ هزار تومان (۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به ازای هر فرزند تحت تکفل بدون لحاظ محدودیت مورد اشاره در بندهای (۷-۳) و (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران به شماره ۱۱۵۸۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹، پرداخت می‌گردد.

۳- مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند.

۴- در خصوص پرونده‌های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده‌های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجدداً فعال شده‌اند (مشمولین بخشنامه شماره ۲/۱۱/ مستمری‌ها، دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و…) مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه، به صورت یک ماه کامل پرداخت می‌گردد.

۵- تاریخ برقراری مستمری‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده‌اند، عیناً تاریخ برقراری اولیه آنان می‌باشد.

۶- مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده‌اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری، نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.

مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری‌ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری‌های رسمی، امور مالی، منابع انسانی و پایش عملکرد، آمار و فناوری اطلاعات استان‌ها و مسؤولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی
بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی
بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی
بخشنامه پرداخت عیدی پایان سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تأمین اجتماعی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام