کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲

بخشنامه میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌ها) (ابلاغی به شماره ۳۷۰۱/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

معاون محترم…

مدیر کل محترم ستادی…

مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان….

در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار و تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۲/ت۶۱۲۴۹هـ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین گردیده است:

بخشنامه میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۲

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی)

از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان ۲۷% (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۱% (بیست و یک درصد) به‌علاوه مبلغ ثابت ۲.۵۰۷.۸۸۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۲

۱- بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲، ماهیانه مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال تعیین می‌شود.

۲- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفاً به میزان ۲۷% (بیست و هفت درصد) می‌باشد:

۱-۲- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

۳-۲- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۴-۲- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی

۵-۲- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)

۶-۲- مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی

نکته: به منظور تکمیل آیتم متناسب سازی ۷۵% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در خصوص مشمولین وفق بخشناه شماره ۱/۷۶ مستمری‌ها، آیتم «متناسب‌سازی ۲۵% باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» با کد (۰۰۰۴۲) محاسبه و به همراه مبلغ مستمری سال ۱۴۰۱، مشمول افزایش سال ۱۴۰۲ گردیده است.

جهت نگهداری حساب‌های مربوط به آیتم مذکور در سیستم‌های مالی کدهای ذیل تعیین می‌گردد:

کد حساب عنوان حساب
۳۳۶۲۰۰۰۱۰۳ متناسب‌سازی ۲۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری- بازنشسته ۱۴۰۲ (بدهی دولت)
۳۳۶۲۰۰۰۱۰۴ متناسب‌سازی ۲۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری- ازکارافتاده ۱۴۰۲ (بدهی دولت)
۳۳۶۲۰۰۰۱۰۵ متناسب‌سازی ۲۵٪ اعاده سطح نسبت به زمان برقراری- بازمانده ۱۴۰۲ (بدهی دولت)

ج) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری‌بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۱۵۸۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ در حال برداخت می‌باشد، در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵.۰۰۰ (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۲- کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک هزینه ماهانه عائله مندی ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
کمک هزینه ماهانه اولاد ۴.۲۲۵.۲۰۰ ریال
کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
۳- کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده، مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲.۶۶۰.۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

هـ) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.

۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده‌های مستمری به سایر شعب می‌بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تأیید مسؤولین ذی‌ربط در پرونده الکترونیک مستمری‌بگیر بارگذاری گردد.

۳- به منظور اطلاع مستمری‌بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

– به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه‌التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در سال جاری مشارکت داشته‌اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی)، دستور اداری پرداخت حق‌الزحمه مربوط متعاقباً صادر خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه، نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را برعهده دارد.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری‌ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری‌های رسمی، آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استان‌ها و مسؤولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام