کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران تأمین اجتماعی (قراردادهای پیمانکاری)

ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه‌های ۱۴ جدید درآمد)

معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان

مقدمه:

در اجرای سیاست‌های راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و در راستای رعایت اصل قانون‌مداری، وحدت رویه، ابهام زدایی و شفاف سازی مقررات و جلوگیری از تعدد بخشنامه‌ها، لغو و حذف دستورالعمل‌های تکراری، مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی واگذارندگان کار، کارفرمایان و بیمه شدگان را به دنبال دراد، همچنین لزوم تجمیع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه، بدین وسیله بخشنامه ها و دستورالعمل های مقاطعه کاران موجود با توجه به قوانین و مقررات و تصویبنامه های شورای عالی تأمین اجتماعی و دادنامه های هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخشنامه های ۱۴ الی ۱۳/۱۴ و سایر دستورالعمل ها و مکاتبات مغایر با این بخشنامه می گردد.

ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی

اهمیت برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر حوادث و بیماری‌ها، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و… موضوعی است مسلم و ذیرفته شده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم کردن زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشور شده است و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی، رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمه ای افراد مشمول، حفظ و به کارگیری منابع در اختیار و ارایه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده دارد و پیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه تأمین اجتماعی بیانگر نگرش خاص قانون گذار به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و احقاق حقوق و تحت پوشش درآوردن این گروه بیمه شدگان دارد و به شرح ذیل ضمن تأکید بر انجام حمایت های قانونی از قاعده فوق پیروی نموده است.

۱- قوانین و مقررات اجرایی

قوانین

۱- مواد (۲)، (۴)، (۵)، (۲۸)، (۳۰)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۱) و (۴۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و تبصره های الحاقی مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۲ و ۱/۲/۱۳۹۴ به ماده (۳۸) قانون.

۲- 

 

مقررات مرتبط:

نحوه محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (پیمانکاران و مهندسین مشاور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام