کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

یکی از مهمترین مسئولیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تنظیم و تدوین برنامه ها و سیاست های راهبردی دولت و تنظیم برنامه های توسعه و بودجه های سالانه و ارزیابی کارایی برنامه ها و دستگاه های اجرایی و ارایه اطلاعات شفاف در جهت پاسخگویی و تدوین گزارش های مهم و کلیدی و ارایه مشورت به دولت، نمایندگان و سایر مراجع تصمیم گیری می باشد.

اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مذکور نباید منحل می شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه های توسعه ای کشور وارد کرد.

اکنون به نظر می رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده اند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه های توسعه ای ایران را تجربه کرده اند. از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

از سویی دیگر، در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، توسعه متوازن و پایدار، توسعه فرصت های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی است، از ضرورت های دسترسی به این اهداف کلان، استفاده بهینه از کلیه منابع و ظرفیت های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه های انسانی مبتنی بر بهبود و ارتقاء بهره وری می باشد. ارتقاء بهره وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامع، تورم و بهبود کیفیت زندگی مردم تأثیر بسزایی داشته باشد و لذا کنترل و مدیریت آن بایستی در عالی ترین سطح نظارتی مد نظر مسئولین ملی قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می گردد با ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، سازمانی تخصص محور به نام (سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری) که مستقیماً نظر ریاست جمهور ایفای وظیفه خواهد نمود، ایجاد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام