کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

دو فوریت ‘طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲’

طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده واحده- ماده و تبصره زیر به عنوان ماده الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲,۰۶,۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن افزوده می‌شود:

ماده- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور موظفند در خصوص نحوه برگزاری کنکور سراسری کشور در هر سال حداکثر تا یکماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در خصوص نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تبصره- کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند علاوه بر محکومیتهای اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یکسال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از ۶ ماه تا دوسال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکوم خواهند شد. این تبصره نسبت به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز تسری می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام