کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

شناسنامه قانون- یک فوریت “طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز” در جلسه صحن علنی مورخ ۶ تیرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۱- ماده (۵) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰,۰۶,۰۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۵- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می ‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس درجه پنج

ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار

پ- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه

ت- سلاح گرم نیمه‌ سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو

تبصره- هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می ‌شود.

ماده ۲- ماده(۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۶- هر شخصی به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را از هر طریق اعم از طریق فضای مجازی یا حقیقی بفروشد یا خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می ‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه شش

ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج

پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس درجه چهار

ت- سلاح گرم نیمه‌ سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس درجه سه

تبصره- هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می ‌شود.

ماده ۳- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۸- هر کس به طور غیرمجاز حرفهٴ خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌شود

ماده ۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۹) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۹- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای خرید و فروش سلاح دایر یا اداره کند. به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۲۰) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۰- کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره- درصورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود

ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۱- مجازات تکمیلی درخصوص جرائم موضوع این قانون برای مدت تا پنج سال قابل اعمال است.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام