کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

مصوبه همترازی معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

مصوبه همترازی معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۶۰۸/ت۵۰۶۴۳ک مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ هیئت وزیران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۷/۱۰/۱۳۹۳ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب کردند:

همترازی معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- محسوب می‌شوند.

این تصویب نامه در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام