کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

مصوبه همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

مصوبه همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- (تصویبنامه شماره ۲۸۷۹۶/ت۵۱۴۲۶ک مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- سازمان ملی استاندارد ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب کردند:

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- محسوب می‌شود.

این ‌تصویب‌نامه در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام