کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

افزایش طبقه ورودی مشاغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوری

افزایش طبقه ورودی مشاغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوری (بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به آراء وحدت رویه شماره ۱۹۲۷- ۱۹۲۶ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۳ و ۱۹۲۷- ۱۹۲۶ مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۹۴ (اصلاحی) در خصوص لغو طبقه تشویقی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲ /۲۰۰ مورخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۰) و رأی شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴ /۰۷ /۱۳۹۴ در خصوص لغو تفاوت تطبیق (موضوع بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹ /۲۰۰ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۱) صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ در اجرای جزء ‹‹۵›› بند ‹‹ب›› ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل را جهت اجرا از تاریخ ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۶ به شرح ذیل تصویب نمود:

‹‹طبقه ورودی کلیه مشاغل در جدول شماره (۱) دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳ /۲۰۰ مورخ ۲۱ /۰۲ /۱۳۸۸ یک طبقه افزایش می‌یابد و با این اصلاح، سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ در کلیه سطوح شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط نیز یک طبقه افزایش می‌یابد››

بدیهی است اجرای این بخشنامه منوط به اعمال آراء یاد شده صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام کارگزینی کارمندان می‌باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

افزایش طبقه ورودی مشاغل
افزایش طبقه ورودی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام