کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکت‌های تابعه

پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

شماره دادنامه: ۳۳۳۰

شماره پرونده : ۹۸۰۱۷۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای محمود احمدی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خوسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۱۶ و ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۲۹ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۹۱۹ با موضوع دادخواست آقایان رحیم حسن زاده و حسن نخعی زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش سنوات خدمت به طور کامل به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۱۵ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۳۵ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتی به طورکامل گردید که با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه شاکی کارمند مأمور در مؤسسه حسابرسی زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بود. علیهذا پاداش پایان خدمت نیز از وظایف دستگاه مأمورکننده، می‌باشد با توجه به مستندات تقدیمی که می‌بایست از تمامی حقوق و مزایا که از آن حق بیمه کسر شده مبنای تعیین حق سنوات و پاداش باشد که در پرداخت آن لحاظ نگردیده علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت وارده تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۳۸۴ با موضوع دادخواست آقای محمود احمدی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به‌خواسته پرداخت پاداش سنوات خدمت به طور کامل و بر اساس ضوابط قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۴۹۳ـ ۱۳۹۰/۷/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه پاداش پایان خدمت شاکی مطابق مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۰۹۹۷۷ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ هیأت مدیره سازمان و مطابق ضوابط مؤسسه محل اشتغال پرداخت گردیده و تخلف از مقررات ملاحظه نمی‌گردد. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۴۳۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۵ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه به موجب بند(۲) هزار و دویست و بیست و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده جهت ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت پاداش خدمت کارکنانی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه مطرح می‌شوند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: الف) برای افرادی که از صندوق تأمین اجتماعی به شرکتها و مؤسسات تابعه مأمور بوده اند و حکم بازنشستگی آنان صادر شده است با رعایت «شرایط احراز» و حسب نظر مدیرعامل صندوق پست همتراز (حداقل رئیس اداره و حداکثر معاون مدیرکل) لحاظ گردد، مشروط بر اینکه پست فرد مذکور در شرکت به هنگام بازنشستگی حداقل هم سطح با دو پست مذکور باشد. ب) برای افرادی که از این پس بازنشسته خواهند شد صندوق مکلف است حداقل یک ماه قبل از بازنشستگی نسبت به اعلام پایان مأموریت ایشان اقدام و حسب ضوابط پست سازمانی تعیین و بر مبنای آن بازنشسته نماید.

بنابراین پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی مأمور خدمت می‌شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و آراء شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که پرداخت پاداش پایان خدمت وظیفه سازمان تأمین اجتماعی دانسته و در این حد، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام