کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

عدم ابطال مصوبه نحوه افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد سال ۱۴۰۱

عدم ابطال مصوبه نحوه افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد سال ۱۴۰۱ (دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۱۶۵و۰۱۰۲۴۱۳

* شاکی : آقایان احمد اولیایی صابر و مصطفی عسگری

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱۰) مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱

عدم ابطال مصوبه نحوه افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند (۱۰) مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد ۱۴۰۱ به ترتیب دو و سه برابر می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با قانون بالادستی (قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)

گردشکار: شاکی با یک ایراد شکلی و سپس دو ایراد ماهوی که هر دو مترتب بر اشکال شکلی وی می باشد. خواستار ابطال مقرره مورد شکایت می باشد.

الف) اشکال شکلی:

ذکر بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مقرره مورد شکایت اشتباه است زیرا در ماده (۱۵) قانون مذکور، حکمی در مورد «کمک هزینه عائله مندی و اولاد» وجود ندارد، بنابراین در مقرره مورد شکایت مراد از بند (پ) ماده (۱۵)، ماده (۱۶) قانون مذکور می باشد.

ب) اشکالات ماهوی:

۱- جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتاً در خصوص کمک هزینه عائله مندی و اولاد و مشمولین «قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین تکلیف نموده و متعرض سایر نظامات جبران خدمت از قبیل «قانون نظام هماهنگ پرداخت» نشده است بنابراین اعمال محدودیت «مزدوجین و متولدین ۱۴۰۱ به بعد» صحیح نمی باشد. ۲- بند (۱۰) مصوبه هیأت وزیران (مقرره مورد شکایت) افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد را به ترتیب دو و سه برابر اعلام نموده است و حال آنکه ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده این افزایش را به میزان صد در صد و پنجاه درصد تعیین نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۷۴۰۹۱؍۴۸۶۶۶ مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص شکایت مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۱ به خواسته «ابطال بند (۱۰) تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیئت وزیران (با موضوع تعیین حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارمندان دستگاه های اجرایی)» با عنایت به بند (۳) قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مبتنی بر بند (۱۱) دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب شورای حقوق و دستمزد (بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور) که مقرر داشته «در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)،کمک هزینه اولاد و عائله مندی تمامی گروههای مختلف حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، به ترتیب به میزان صد (۱۰۰) درصد و پنجاه (۵۰) درصد … افزایش می یابد»، شکایت مزبور سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد.

پرونده های شماره هـ ع؍ ۰۱۰۱۱۶۵ و ۰۱۰۲۴۱۳ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۰ تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نماینده طرف شکایت مجدداً در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت با عنایت به اظهارات نمایندگان دستگاه طرف شکایت مبنی بر این که استناد به بند پ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بند ۱۰ تصویبنامه فوق سهو قلم بوده است به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً شکایت شاکی به مقرره مورد شکایت به فرضی است که در مقرره مورد شکایت به جای بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده (۱۶) قانون مزبور قرار داده شود.

ثانیاً بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۱؍۸؍۱۴۰۱ در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ حکم لازم را مقرر نموده است.

ثالثاً با پذیرش زائد بودن عبارت «و بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰…» حکم بند ۱۰ تصویبنامه مورد شکایت به نوعی بیان حکم جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد.

با عنایت به مراتب فوق بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام