کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

احتساب فوق‌العاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت (رأی شماره ۴ هیأت عمومی/ هـ/۸۹/۸۷۳ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰)

تاريخ: ۱۵/۱/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۷۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي نوروزعلي تيموري.

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و دوم ديوان عدالت اداري.

گردشکار: آقاي نوروزعلي تيموري اناري به موجب درخواست تقديمي اشعار داشته، شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت فوق‎العاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت، آراء متناقضي صادر نموده‎اند، لذا به جهت صدور آراء متناقض صدور رأي وحدت رويه را خواستار گرديده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:

الف – در پرونده کلاسه ۸۸/۲/۱۰۴۵، آقاي نوروزعلي تيموري دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به پرداخت فوق‎العاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت را خواستار گرديده و شعبه دوم ديوان به موجب دادنامه شماره ۱۹۷۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

در رابطه با محاسبه فوق‎العاده ويژه در پاداش پايان خدمت، چون مطابق ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب ۱۳۷۹ به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود و از فوق‎العاده ويژه هيأت امناء کسوراتي برداشت نشده است لذا خواسته در اين قسمت موجه نمي‎باشد و حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد.

ب- در پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۰۴۴، آقاي عبدالرسول فاتحي‌پيکاني دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به محاسبه و پرداخت فوق‎العاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت را خواستار گرديده است و شعبه سوم ديوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۸، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

نظر به اينکه بر طبق بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳، هيأت امناء دانشگاه‎ها مجاز به تدوين و تصويب مقررات اداري مالي بدون الزام به رعايت ساير قوانين مي‎باشند و با عنايت به اينکه مطابق ماده ۱۴ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي مقرر گرديده است که فوق‎العاده ويژه هيأت امناء محاسبه و در پاداش پايان خدمت و بازخريد مرخصي ذخيره گردد. بنابراين شکايت شاکي موجه تشخيص گرديده حکم به الزام خوانده به لحاظ و تاثير فوق‎العاده ويژه هيأت امناء در محاسبه و پرداخت پاداش پايان خدمت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

بر اساس «بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳»، دانشگاه‎ها بر اساس آيين‎نامه‎ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشکيلاتي مصوب هيأت هاي امناي مربوطه که حسب مورد به تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎رسد، اداره خواهند شد و با عنايت به اينکه هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران به موجب بند ۱۴ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مقرر نموده که فوق‎العاده ويژه هيأت امناء در پاداش و بازخريد مرخصي کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد و اين مصوبه با عمومات حاکم بر حقوق استخدامي کارکنان دستگاه‎هاي دولتي به شرح منعکس در ماده ۷ «قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب ۱۳۷۹»، مطابقت دارد و هيأت وزيران نيز به موجب بند يک مصوبه شماره ۴۹۲۳۶/ت۵۳۶ه‍ مورخ ۵/۳/۱۳۸۸با اعلام اينکه فوق‎العاده هيأت امناء مشمول کسورات بازنشستگي است، در واقع بر اصل برقراري آن صحه گذارده است، بنابراين دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ شعبه سوم در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدجعفر منتظري

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام