کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

رأی وحدت رویه در خصوص تفاوت تطبیق بندهای (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

رأی وحدت رویه در خصوص تفاوت تطبیق بندهای (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۲۹۰۰۰۰۱۹۸۶۹۶

تاریخ دادنامه: ۲۹/۱/۱۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای حسین صفرپور و دانشگاه علوم پزشکی خوی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه در خصوص تفاوت تطبیق بندهای (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

گردش کار: در خصوص موضوع اعمال تفاوت جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و اعتراض به حذف بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در احکام کارگزینی دانشجو معلمان ورودی سال ۱۳۹۴ و فارغ التحصیلان سال ۱۳۹۸ شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند، با این توضیح که شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۳۰- ۳/۳/۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه شعبه ۲۵ بدوی به شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۶۳۴۸ – ۲۱/۱۲/۱۴۰۰، با استناد به ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مستدل به اینکه دانشجویان متعهد خدمت به جز حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر، از سایر حقوق و مزایا که به مستخدمین دولت پرداخت می گردد، قانوناً بهره مند نمی گردند و با عنایت به اینکه شاکی نیز دانشجوی متعهد خدمت بوده به رد شکایت رأی صادر کرده است، از سوی دیگر برخی از شعب دیوان عدالت اداری از جمله شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۶۸۸- ۶/۱۲/۱۳۹۹، شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۰۵۰۶ – ۲۴/۵/۱۴۰۱ و شعبه ۲۳ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۳۱۶۲۰ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با این استدلال که مصوبه شماره ۵۶۴۸۵/ت۸۷۲۴ – ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق شاغلین و کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول مقررات فزایش حقوق را در برگرفته است و با توجه به اینکه وضعیت استخدامی شاکیان رسمی آزمایشی بوده و دلیلی مبنی بر اینکه منظور از شاغلین و کارمندان صرفاً مستخدمین رسمی است و شامل رسمی آزمایشی نمی گردد وجود ندارد، لذا به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت مورد تقاضای شاکیان رأی صادر کرده اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً بر اساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند» و به موجب بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیأت های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد افزایش می یابد.»

ثانیاً، به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.»

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول عنوان “گروه‌های حقوق بگیر” موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هستند، لذا مشمول اعمال تفاوت موضوع بندهای قانونی مذکور نیز خواهند بود و بر همین اساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۶۸۸ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۳۱۶۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۰۵۰۶ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱ (صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در خصوص خواسته اعمال تفاوت مزبور بر ورود شکایت اصدار یافته اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

4 دیدگاه

  1. با عرض سلام وخسته نباشید
    بنده از مرداد ۹۵ در دستگاه‌های اجرایی مشغول طرح بودم وتا شهریور ۹۹ به صورت طرحی کار میکردم و بندهای دو قلو در حکمم برقرار بود ولی بعد از اینکه استخدام شدم به مدت ۲۱ روز از پایان طرحم گذشته بود که هنگام اجرای حکم جدید این بندهای الف و ی از حکمم خارج شدن میخواستم بدونم آیا این کار قانونی هست یا غیر قانونی اگر غیر قانونی هست بنده از کجا برای برقرای حقم پیگیری کنم

  2. سلام و عرض خسته نباشید
    سوالی داشتم از خدمتتون اونم اینکه تکلیف بند ی و الف ما رسمیهای سال ۱۴۰۱ چی میشه واقعا؟ پایه حقوقمون که پایینه وقتی هم حرفی میزنیم میگن که بند ی و الف برای شما حذف شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام