کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

جزییات حقوق و مزایا در فیش حقوقی سال 99 کارمندان دولت

تغییرات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1399

تهیه و تنظیم: رضا نیک‌پی/ گروه نظارت مالی خوزستان

در جدول زیر فهرست آیتم‌های حقوق و مزایای کارکنان دولت بر اساس ضریب حقوق مصوبه هیئت وزیران در سال 1399 آورده شده است.

اعداد و محاسبات مربوط را در فایل پی‌دی‌اف زیر دانلود کنید:

شناسنامه قانون | 1736 541

1 ضریب- مصوبه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 20/1/1399 هیئت وزیران
2 معافیت مالیاتی حقوق ماهانه- جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه 99
3 معافیت مالیاتی پاداش (عیدی) آخر سال- بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم
4 حق عائله‌مندی- بند (12) بخشنامه 14593/200- 21/2/88 و بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/98 (افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم)
5 حق اولاد- بند (12) بخشنامه 14593/200- 21/2/88 و بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/98 (افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم)
6 کمک هزینه ازدواج و فوت- ماده 74 قانون الحاق (2)
7 پس انداز کارکنان دولت:
سهم دولت- ماده (74) قانون الحاق (2)
سهم کارمند- ماده یک قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان
8 حداقل حقوق- بند 5 مصوبه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 30/1/1399 هیئت وزیران
9 حداکثر حقوق- بند 5 مصوبه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 30/1/1399 هیئت وزیران
10 مبلغ اضافه کار یک ساعت- دستورالعمل شماره 2/14953/200 مورخ 21/2/88
11 حق‌التحقیق و حق‌التدریس (برای هر ساعت)- دستورالعمل شماره 3/14953/200 مورخ 21/2/88
12 حق الترجمه:
متون خارجی به فارسی برای هر کلمه- دستورالعمل 2/14953/200 مورخ 21/2/88
متون فارسی به خارجی برای هر کلمه- دستورالعمل 3/14953/200 مورخ 21/2/88
13 حق التألیف:
تألیف هر کلمه متون فارسی- دستورالعمل 2/14953/2/200 مورخ 21/2/88
تألیف هر کلمه متون خارجی- دستورالعمل 2/14953/2/200 مورخ 21/2/88
14 کمک هزینه ایاب و ذهاب (ماهانه) – تبصره (2) ماده (11) ضوابط اجرایی بودجه 99
15  
16 کمک هزینه مهدکودک برای فرزندان کارکنان ایاث- تبصره (2) ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه 99
17 عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین- ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری
18 فوق العاده مأموریت روزانه (توقف شبانه)- ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه 99
19 فوق العاده مأموریت روزانه (عدم توقف شبانه)- ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه 99
20 پرداخت یک ماه پاداش- ماده 10 ضوابط اجرایی بودجه 99
21 کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم- ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه 99
22 پرداخت فوق‌الاده اضافه کار ساعتی
23 هزینه تلفن همراه مدیران و کارکنان- ماده 13 ضوابط اجرایی بودجه 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام