کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رییس جمهور

همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رییس جمهور (تصویب‌نامه شماره ۳۵۴۶۸/ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ هیئت وزیران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد تبصره (۱‏) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶ – و با رعایت جزء (ط) بند (۱‏) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵ /ت ۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۶ ‏تصویب نمودند:

‏رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶‏- و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب می‌شوند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴ /۲ /۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام