کتاب استخدامی اداری ها
منابع آزمون های استخدامی

منابع آزمون استخدام مربی پرورشی سال ۱۴۰۲

منابع آزمون استخدام مربی پرورشی سال ۱۴۰۲ (حیطه عمومی، تخصصی، اختصاصی)

شناسنامه قانون- با اعلام جزئیات و زمان ثبت‌نام آزمون استخدام مربی پرورشی سال ۱۴۰۲، تهیه و شروع به مطالعه کتاب‌های منبع این آزمون از هم‌اکنون ضروری است.

کتاب‌های استخدامی از انتشارات معتبر را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی اداری‌ها تهیه کنید.

جزئیات منابع آزمون را در لینک‌های زیر ببینید:

معرفی منابع آزمون استخدام مربی پرورشی سال ۱۴۰۲

الف) حیطه تخصصی

مربی امور تربیتی و مشاوره

محتوای ارزیابی امتیاز سهم از کل (درصد)
۱- دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی ۶۰ ۶
۲- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ۶۰ ۶
جمع ۱۲۰ ۱۲

منابع آزمون:

۱) دانش و مفاهيم تخصصی تربيتی: انسان كامل؛ نويسنده: شهيد مطهری (كل كتاب) / شيوه‌های دعوت به نماز؛ نويسنده: محسن قرائتی؛ انتشارات ستاد اقامه نماز (كل كتاب)

۲) اصول و فنون راهنمایی و مشاوره : اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی / روانشناسی رشد

مربی امور تربیتی و سبک زندگی

محتوای ارزیابی امتیاز سهم از کل (درصد)
۱- دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی ۳۰ ۳
۲- دانش تربیت بدنی ۳۰ ۳
۳- دانش بهداشت و سلامت ۳۰ ۳
۴- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ۳۰ ۳
جمع ۱۲۰ ۱۸

منابع آزمون:

۱) دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی: انسان کامل، نویسنده: شهید مطهری (تا صفحه 73)/ شیوه‌های دعوت به نماز، فصل دوم، اصول و قواعد کلی در دعوت به نماز، نویسنده: محسن قرائتی؛ انتشارات ستاد اقامه نماز

2) دانش تربیت بدنی: کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسطه اول کد 7891 (فصل اول، دوم و سوم تا ص 77) و متوسطه دوم کد 110367 (فصل اول تا چهار تا ص 89)

3) دانش بهداشت و سلامت: کتاب انسان و محیط زیست، پایه دوازدهم، چاپ 1402، کتاب سلامت و بهداشت، پایه دوازدهم چاپ 1402/ کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فنی حرفه ای چاپ 1402

4) اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی

مشاور

محتوای ارزیابی امتیاز سهم از کل (درصد)
۱- دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی ۳۰ ۳
۲- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ۳۰ ۳
۳- نظریه های مشاوره ۳۰ ۳
۴- روان سنجی و آزمون‌های روان شناختی ۳۰ ۳
جمع ۱۲۰ ۱۲

منابع آزمون:

۱) دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی: انسان در قرآن، نویسنده: شهید مطهری/ انسان کامل، نویسنده: شهید مطهری/ شیوه‌های دعوت به نمازف نویسنده: محسن قرائتی؛ انتشارات ستاد اقامه نماز)

۲) اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی

۳) نظریه‌های مشاوره

۴) روان‌سنجی و آزمونهای روان‌شناختی

مربی تربیت بدنی و سلامت

محتوای ارزیابی امتیاز سهم از کل (درصد)
۱- دانش تربیت بدنی ۶۰ ۶
۲- دانش بهداشت و سلامت ۶۰ ۶
جمع ۱۲۰ ۱۲

منابع آزمون:

۱) دانش تربیت بدنی: کتاب شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی متوسطه دوم کد کتاب ۳/۴۸۶، کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسطه اول کد ۷۸۹۱ (فصل اول، دوم و سوم تا ص ۷۷) و متوسطه دوم کد ۱۱۰۳۶۷ (فصل اول تا چهار تا ص ۸۹)

۲) دانش بهداشت و سلامت: کتاب انسان و محیط زیست، پایه یازدهم، چاپ ۱۴۰۲/ کتاب سلامت و بهداشت، پایه دوازدهم، چاپ ۱۴۰۲/ کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فنی حرفه‌ای، چاپ ۱۴۰۲)

مجموعه کتاب های استخدامی مربی امور تربیتی

کتاب های استخدامی مربی امور تربیتی (حیطه‌های تخصصی)

شناسنامه قانون | IMG 20240227 071357 595 ezgif.com resize

مربی تربیت بدنی و سلامت

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1 %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C %D9%88 %D8%B3%D8%A8%DA%A9 %D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

مربی امور تربیتی و سبک زندگی

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1 %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C %D9%88 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

مربی امور تربیتی و مشاوره

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

مشاور مدارس

کتاب های استخدامی مربی امور تربیتی (حیطه‌های عمومی و اختصاصی)

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C %D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1 %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C 1

حیطه اختصاصی مربی امور تربیتی

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1 %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C

حیطه عمومی مربی امور تربیتی

ب) حیطه اختصاصی مشترک

محتوای ارزیابی امتیاز سهم از کل (درصد آزمون)
۱- تعلیم و تربیت اسلامی ۴۵ ۴.۵
۲- اسناد و قوانین آموزش و پرورش ۴۰ ۴
۳- راهنما و فنون تربیت ۴۵ ۴.۵
جمع ۱۲۰ ۱۲

منابع آزمون:

۱- تعلیم و تربیت اسلامی: مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم مبانیف قسمت‌های: چیستی، چرایی  و چگونگی تربیت رسمی- عمومی/ کتاب تعلیم و تربیت در اسلامی، نویسنده شهید مرتضی مطهری/ مربی و تربیت، نویسنده: محی‌الدین حائری شیرازی)

۲- اسناد و قوانین بالادستی وزارت آموزش و پرورش: سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش/ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی- مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی/ آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400 شورای عالی آموزش و پرورش)

۳- راهنما و فنون تربیت: تربیت کودک، نویسنده، علی صفائی حائری/ تربیت چه چیز نیست، نویسنده: عبدالعظیم کریمی/ اردو ماجرای من است (دفتر اول)، نویسنده: حامد تقدیری/ روایت سوم (از ابتدای کتاب تا صفحه 82)، نویسنده: محمد علیان

ج) حیطه عمومی مشترک

دروس امتحانی حیطه عمومی
منابع آزمون استخدام دبیر زبان انگلیسی

مواد دروس امتحانی و سهم از کل آزمون:

طبق مواد امتحانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش، دروس امتحانی حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش به صورت زیر است.

  • تاریخ و فرهنگ تمدن
  • تعلیم و تربیت اسلامی
  • معارف و اندیشه‌های اسلامی و انقلابی
  • دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
  • توانایی‌های عمومی و ذهنی

۱- تاریخ و فرهنگ تمدن (خدمات متقابل ایران و اسلام نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرا / مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران)

۲- تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی) بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)

۳- معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) بخش اول: ایمان (نویسنده: سید علی خامنه‌ای، انتشارات: صهبا / همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سیدعلی خامنه‌ای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی).

۴- دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ وصیتنامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)/ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

۵- توانایی های عمومی و ذهنی

تذکر ۱: سوالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

تذکر ۲: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده میشود)، این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

کتاب‌های استخدامی مربی امور تربیتی (سبک زندگی، مشاوره و مشاور):

https://edariha.ir/wp-content/uploads/2024/02/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C.webpمشاهده

https://edariha.ir/wp-content/uploads/2024/02/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C.webpمشاهده

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام