کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب جلسه ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ (ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۲۷۲/۹۰/دش مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‏

اساسنامه «دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ وزیر آموزش و پرورش به تصویب ‏رسیده است، به  شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:‏

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده ۱- کلیات

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی ‏وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز ‏آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی های حرفه ای و تخصصی تربیت محور، ‏توانمند در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت ها، مبتنی ‏بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و ‏شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی- ایرانی- انقلابی دانشجو معلمان، برخوردار از هیأت ‏علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و ‏تحول آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی)، وابسته به وزارت آموزش و ‏پرورش که با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین ‏و مقررات مربوط اداره می شود. ‏

در این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اختصار «دانشگاه» و وزارت آموزش و پرورش ‏به اختصار «وزارت» نامیده می شود.‏

شناسنامه قانون: مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

ماده ۲- اهداف:‏

‏۱- تأمین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد، ‏معتقد به مبانی دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی، دارای فضائل اخلاقی و ارزش های ‏والای انسانی، کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی

‏۲- تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای منابع ‏انسانی با تأکید بر پرورش انسان های متقی، کارآفرین، خودباور، خلاق و توانا در تولید علم، ‏فناوری و نوآوری، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه

‏۳- تسهیل فعالیت های آموزشی و پرورش در تلفیق علم و دین و مشارکت در ‏نهضت تولید علم، افزایش سهم تولیدات علمی در محتوای آموزشی و تربیتی موردنیاز ‏آموزش و پرورش مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و نیازهای ملی و کاربردی کردن ‏دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با حوزه های علمیه و مراکز ‏علمی و پژوهشی داخلی، منطقه ای و بین المللی

‏۴- ایجاد تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم کشور و تغییر، اصلاح و ارتقای روش ها ‏و برنامه های آموزشی و پژوهشی تربیت معلم، براساس مبانی اسلامی و آخرین تحولات ‏علمی و بهره مندی از فناوری های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

‏۵- توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و ‏مهارت های منابع انسانی و رصد کردن تحولات نظام های تربیت معلم و تحولات علمی در ‏حوزه علوم تربیتی و آموزش و پرورش.‏

ماده ۳- وظایف و اختیارات:‏

‏۱- تعلیم و تربیت دانشجو معلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی های ‏اخلاقی،  اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه ای و مسلط بر مبانی و شیوه های تربیت ‏اسلامی، در طراز جمهوری اسلامی ایران ازطریق آموزش‌های بلندمدت، با مجوز شورای ‏گسترش آموزش عالی

تبصره- دوره های تحصیلات تکمیلی «دانشگاه» باید در زمینه نظریه پردازی در ‏عرصه تعلیم و تربیت اسلامی (به نحو عام) و یا نظریه پردازی در عرصه شیوه ها و رشته های ‏آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش دایر شود. ‏

‏۲- تربیت مدیران آموزشی و تربیتی توانمند، شایسته و تحول آفرین، مبتنی بر مبانی ‏و معارف اسلامی و اقتضائات بومی

‏۳- توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی، دانشی و مهارتی فرهنگیان ازطریق آموزش های ‏کوتاه مدت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

‏۴- ارتقای توانمندی های دانشجو معلمان به منظور ایجاد مهارت تدریس چند رشته ای

‏۵ – حرکت در مسیر نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و ‏تربیت اسلامی با مشارکت حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی

‏۶ – برگزاری کارگاه ها، همایش ها و گردهمایی های آموزشی، پژوهشی و اعتقادی و ‏تحقیقاتی به منظور تولید، توصیف، تبیین و ارزیابی دانش مرتبط در عرصه تعلیم و تربیت ‏و ارتقای سطح علمی و شایستگی های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دانشجو معلمان با رعایت ‏ضوابط و مقررات مربوط

‏۷- همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای فعالیت های علمی مرتبط هستند ‏به منظور بهره گیری از تجارب و تخصص آنان

‏۸ – انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و تولید دانش مورد نیاز وزارت آموزش و ‏پرورش

‏۹- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای ‏متناسب با اهداف «دانشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط

‏۱۰- فراهم آوردن امکان بهره گیری از ظرفیت مدارس تجربی در کارآموزی و کارورزی ‏دانشجو معلمان

ماده۴-  شخصیت حقوقی دانشگاه:‏

‏«دانشگاه» دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش ‏و پرورش است و به صورت هیأت امنایی اداره می شود.‏

تبصره – با تأسیس «دانشگاه»، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) و مراکز ‏تربیت معلم تحت پوشش آن در این دانشگاه ساماندهی می شود.‏

ماده۵ – محل فعالیت دانشگاه:‏

سازمان مرکزی «دانشگاه» در تهران مستقر است. تأسیس دانشکده، پژوهشکده، ‏آموزشکده و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» مشتمل بر دو پردیس خواهران و ‏برادران در هر یک از استان ها، با پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش ‏عالی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.‏

ماده۶ –  ارکان دانشگاه:‏

ارکان دانشگاه عبارتند از: ‏

‏۱- هیأت امنا

‏۲- رئیس دانشگاه

‏۳- هیأت رئیسه

‏۴- شورای دانشگاه

ماده۷- ترکیب هیأت امنا

‏۱- رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)‏

‏۲- وزرای آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

‏۳- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و ‏سرمایه انسانی رئیس جمهور، حسب مورد

‏۴- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

‏۵ – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

‏۶ – معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‏

‏۷- رئیس  دانشگاه  (دبیر هیأت امنا)‏

‏۸ – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

‏۹- رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

‏۱۰- سه تن از شخصیت های علمی – فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و ‏پیشرفت علم و دانش داشته باشند (ترجیحاً اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدرسین ‏حوزه های علمیه دارای کرسی تعلیم و تربیت)‏

تبصره – اعضای مذکور در بند ۱۱ با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، تأیید وزیر ‏علوم، تحقیقات و فناوری و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می شوند و ‏در یک زمان می توانند حداکثر عضو دو هیأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است ‏و تا زمانی که افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و ‏اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.‏

ماده۸ –  وظایف و اختیارات هیأت امنا:‏

‏۱- تعیین خط مشی  کلی «دانشگاه» و سیاست های کلان آموزشی، فرهنگی، تربیتی، ‏پژوهشی، دانشجوئی، اداری و مالی «دانشگاه» مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و متناسب ‏با نیازهای وزارت آموزش و پرورش

‏۲- تصویب اصول و سیاست های کلان برنامه های توسعه «دانشگاه»‏

‏۳- تعیین شرایط و ضوابط تحصیل دانشجو و شاخص های آموزشی، فرهنگی، تربیتی، ‏پژوهشی و دانشجوئی «دانشگاه»‏

‏۴- تعیین و تصویب ساختار و شرح وظایف کمیته های استانی هیأت امنای «دانشگاه»‏

‏۵ – تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات «دانشگاه» براساس ضوابط و مقررات مربوط

‏۶ – تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا و مقررات، آئین نامه ها و شیوه نامه های لازم

‏۷- تصویب آئین نامه های مالی – معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی «دانشگاه» ‏‏(ازجمله آئین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی) که ‏پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.‏

‏۸ – بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی «دانشگاه» و واحدهای تابعه که از طرف ‏رئیس «دانشگاه» پس از تأیید شورای «دانشگاه» پیشنهاد می شود. ‏

‏۹- تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه «دانشگاه»‏

‏۱۰- تصویب دوره ها و رشته های تحصیلی، دانشکده های جدید، مؤسسات پژوهشی و ‏علمی تابع دانشگاه و پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاح برای تصویب

‏۱۱- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط

‏۱۲- جذب کمک ها و هدایا اعم از نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی

‏۱۳- تصویب میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی «دانشگاه»‏

‏۱۴- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و … در چارچوب ضوابط ‏و مقررات مربوط

‏۱۵- تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط

‏۱۶- بررسی گزارش عملکرد سالانه «دانشگاه» که از طرف رئیس «دانشگاه» ارائه می شود ‏و تصمیم گیری در مورد رفع موانع، مشکلات و نقایص آن به منظور پیشرفت بهتر امور

‏۱۷- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و مصوبات هیأت امنا

ماده۹- جلسات هیأت امنا:‏

جلسات هیأت امنا حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل می شود.‏

تبصره – جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات ‏آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. ‏

ماده۱۰-  رئیس دانشگاه

رئیس «دانشگاه» که نماینده قانونی «دانشگاه» نزد مراجع حقیق-ی و حقوقی ‏است با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب ‏شورای عالی انق-لاب فرهنگی و با حکم وزیر آم-وزش و پرورش برای مدت چ-هار ‏سال منصوب می شود.‏

تبصره۱- پیشنهاد و انتصاب مجدد وی به طور متوالی فقط برای یک دوره امکان پذیر ‏می باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی برای دوره بعدی پس از تصویب شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی امکان پذیر می باشد.‏

تبصره۲- وزیر آموزش وپرورش می تواند تا تعیین رئیس «دانشگاه» یکی از اعضای ‏هیأت علمی واجد شرایط را پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست ‏‏«دانشگاه» منصوب نماید.‏

تبصره۳- پذیرش استعفا یا عزل رئیس «دانشگاه» با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش ‏و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر آموزش و پرورش انجام می پذیرد.‏

ماده۱۱- وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:‏

‏۱- تمهید امکانات ضروری برای تحقق اهداف «دانشگاه»‏

‏۲- مسئولیت درقبال کلیه امور «دانشگاه» و حسن اجرای مقررات و مصوبات هیأت ‏امنا و شورای «دانشگاه» درحدود مقررات مصوب و آئین نامه ها و بخشنامه های صادرشده ‏توسط «وزارت»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد

‏۳- تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح ‏در هیأت امنا

‏۴- تعیین خط مشی اجرایی «دانشگاه» براساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنا، ‏برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجوئی، بهداشتی ‏و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع «دانشگاه» در چارچوب برنامه های راهبردی ‏مصوب و سیاست ها و بخشنامه های «وزارت»‏

‏۵ – ارتباط نزدیک با آموزش و پرورش در جهت احصای نیازهای آموزشی و نیروهای ‏انسانی وزارت و پاسخگویی به آنها

‏۶ – نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ‏دانشجویی، بهداشتی و درمانی، اداری، مالی، عمرانی و خدماتی، استخدام، انتصاب، ‏مأموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، ‏جذب، انتصاب، مأموریت، ارتقاء و اخراج کارکنان طبق ضوابط و مقررات مربوط و کلیه ‏ارتباطات داخلی و بین المللی «دانشگاه» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگ نمودن ‏فعالیت های واحدهای مختلف «دانشگاه» و پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات ‏و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح

‏۷- استیفای منافع و حقوق «دانشگاه» در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، ‏اداری و …) به نمایندگی از دانشگاه

‏۸ – تهیه آئین نامه های مالی – معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی ‏و تشکیلات «دانشگاه» و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات «وزارت» ‏و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای تصویب

‏۹- تهیه بودجه تفصیلی سالانه «دانشگاه» با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و ‏سایر مقررات جاری و ارائه آن به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه  نمودن بودجه ‏تخصیصی به «دانشگاه»‏

‏۱۰- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات «دانشگاه» در ‏چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی «دانشگاه» طبق قوانین، ‏آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امنا ‏در قبال گزارش های حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش ‏حسابرسی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیأت امنا

‏۱۱- ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، ‏مالی و محاسباتی «دانشگاه» به هیأت امنا، «وزارت» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

‏۱۲- نصب و عزل هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای «دانشگاه»، رؤسای پژوهشکده ها، ‏مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران ستادی «دانشگاه»‏

‏۱۳- ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با تأیید شورای «دانشگاه» ‏به هیأت امنای «دانشگاه»‏

‏۱۴- ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی یا ‏پژوهشی داخلی و خارجی به شورای «دانشگاه» برابر ضوابط و مقررات مربوط

‏۱۵- ایجاد ش-ورای مشورتی متشکل از پنج تن از اعضای هیأت علمی شاخص ‏و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی با مرتبه علمی ‏استادیار و بالاتر

‏۱۶- نظارت بر امور انضباطی «دانشگاه» (هیأت علمی –  دانشجویان –  کارمندان) ‏در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط‏

ماده۱۲- ترکیب هیأت رئیسه دانشگاه

‏۱- رئیس «دانشگاه»‏

‏۲- معاونان «دانشگاه»‏

‏۳- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ماده۱۳- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

‏۱- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی «دانشگاه» مبتنی بر ‏سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های «وزارت» و ‏سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا

‏۲- فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی «دانشگاه»‏

‏۳- فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی، هیأت امنا، آئین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی «وزارت» و وزارت علوم، ‏تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

‏۴- بررسی آئین نامه ها، تشکیلات، شیوه نامه ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده ‏از سوی معاونت ها و شورای «دانشگاه» به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح

‏۵ – پیشنهاد بودجه سالانه «دانشگاه» به هیأت امنا ازطریق رئیس «دانشگاه»‏

‏۶ – تنوع بخشی به منابع مالی «دانشگاه» ازطریق جذب کمک های مردمی و افزایش ‏درآمدهای اختصاصی ازطریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر ‏منابع دیگر پس از اخذ، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای ‏لازم ازهیأت امنا، «وزارت» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

‏۷- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی ‏و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» ‏تعلق می گیرد از طریق رئیس «دانشگاه» به «وزارت»‏

‏۸ – بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت های تربیتی، ‏دانشجوئی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم سالانه «دانشگاه» ‏ارائه گردیده است.‏

‏۹- نظارت و پیگیری گزارش های تربیتی، فرهنگی، دانشجوئی، سیاسی، امنیتی و… ‏با هماهنگی دیگر دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه

‏۱۰- بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه های مختلف ‏‏«دانشگاه» و نظارت بر عملکرد آنان

‏۱۱- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف «دانشگاه» و بررسی گزارش های ادواری ‏در شورای «دانشگاه»‏

‏۱۲- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف «دانشگاه»‏

ماده۱۴- معاونان دانشگاه

تعداد معاونان «دانشگاه» براساس تشکیلات «دانشگاه» تعیین می گردد. شرایط عمومی ‏معاونان طبق آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ‏مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. ‏

ماده۱۵- شورای دانشگاه

الف – تعریف:‏

شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می باشد که به تنظیم ‏سیاست ها و برنامه های جاری «دانشگاه» براساس سیاست های کلان مصوب در هیأت امنا ‏و سیاست های «وزارت»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.‏

ب – ترکیب:‏

‏۱- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)‏

‏۲- معاونان دانشگاه

‏۳- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

‏۴- معاون مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

‏۵ – رؤسای دانشکده ها، آموزشکده ها، پژوهشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی و علمی ‏وابسته به دانشگاه

‏۶ – دو تن از اعضای هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات ‏تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و…) و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در ‏آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به انتخاب ‏شورای مربوط و با تأیید و حکم رئیس «دانشگاه»‏

‏۷- دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیت های ‏عمومی مندرج در آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و ‏فناوری با انتخاب و حکم رئیس «دانشگاه»‏

تبصره۱- رئیس «دانشگاه» می تواند در مورد مسائل خاص از رئیس گروه معارف و ‏سایر مدیران حسب  مورد به منظور شرکت در جلسات شورا (بدون حق رأی) دعوت نماید.‏

تبصره۲- مدت عضویت اعضای حقیقی شورای دانشگاه ۲ سال می باشد.‏

تبصره۳- شورا دارای نایب رئیس می باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم ‏رئیس «دانشگاه» منصوب می گردد.‏

تبصره۴- ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات مربوط ازطریق رئیس شورا انجام می پذیرد.‏

ماده۱۶- وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

‏۱- تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن

‏۲- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی ‏معاونت ها و شوراهای تخصصی «دانشگاه» به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی ‏وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب

‏۳- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری «دانشگاه» با سایر دانشگاه ها ‏و مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

‏۴- بررسی و تأیید برنامه های پذیرش دانشجو توسط پردیس های استانی دانشگاه ‏مبت-نی ب-ر بودج-ه و امکان-ات «دانش-گاه» و در راس-تای اجرای ت-کالیف مندرج در ‏برنامه های توسعه ک-شور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه های «وزارت» ‏و سیاس-ت های وزارت علوم، تح-قیقات و ف-ناوری به منظور ارس-ال به وزارت عل-وم، ‏تحقیقات و فناوری

‏۵ – بررسی طرح جامع و برنامه های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول کلی آنها ‏به هیأت امنا‏

‏۶ – بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی، پژوهشی و تربیتی کوتاه مدت ‏در چارچوب نیازهای وزارت و مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی

‏۷- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط درخصوص مشکلات ‏تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی،  پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ‏ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی ها

‏۸ – بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها ‏و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها‏

‏۹- ارجاع برخی از موضوعات «دانشگاه» برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای ‏تخصصی، حسب مورد

‏۱۰- ارزیابی کلی عملکرد «دانشگاه» براساس شاخص ها و ضوابط مربوط ‏

ماده۱۷- ترکیب، وظایف و اختیارات شوراهای تخصصی «دانشگاه» به شرح مندرج ‏در آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ‏مصوب جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، می باشد.‏

ماده۱۸- پردیس های استانی «دانشگاه»‏

‏۱- ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورای پردیس های استانی «دانشگاه» متناسب با ‏شرایط استان مربوط، به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه تعیین می شود.‏

‏۲- رؤسای پردیس های استانی «دانشگاه» به پیشنهاد رئیس دانشگاه، تأیید وزیر آموزش ‏و پرورش،  تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.‏

تبصره – پذیرش استعفا یا عزل رئیس پردیس استانی «دانشگاه» به پیشنهاد رئیس ‏‏«دانشگاه»، تأیید وزیر آموزش و پرورش و با حکم رئیس دانشگاه انجام می پذیرد.‏

‏۳- وظایف و اختیارات رؤسای پردیس های استانی «دانشگاه» متناسب با وظایف و ‏اختیارات رئیس «دانشگاه» تعیین و پس از تصویب شورای دانشگاه و تأیید وزرای آموزش ‏و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.‏

ماده۱۹- منابع مالی

‏۱- اعتبارات عمومی

‏۲- درآمدهای اختصاصی

‏۳- کمک های دریافتی از وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های ذی ربط

‏۴- هدایا و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی

‏۵ – تسهیلات بانکی مأخوذه طبق ضوابط و مقررات

‏۶ – دانشگاه می تواند با حفظ وظایف اصلی خود با اشخاص و مؤسسات دولتی و ‏غیردولتی قرارداد انجام خدمات پژوهشی و آموزشی منعقد نماید و درمقابل، حق الزحمه ‏دریافت دارد. آئین نامه نحوه عقد قرارداد و نیز هزینه کرد وجوه حاصل از آن باید به تصویب ‏هیأت امنای دانشگاه برسد.‏

ماده۲۰- پذیرش دانشجو برای «دانشگاه» با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‏و به شیوه مورد توافق وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، صورت می پذیرد.‏

تبصره۱- پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پس از ‏تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت می پذیرد. ‏پذیرفته شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به ‏وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می شوند و باید پیش از ثبت نام رسماً تعهد دهند که ‏پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط ‏وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت ‏آنان محسوب می شود.‏

تبصره۲- دارندگان مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل ‏در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودی و مصاحبه، می توانند ‏در «دانشگاه» ادامه تحصیل دهند. ‏

تبصره۳- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل ‏در مقطع بالاتر، درصورت داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش، ‏می توانند در آزمون مربوط شرکت نمایند.‏

تبصره۴- نخبگان علمی، دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ‏مؤسسات آموزش عالی، مخترعان، مبتکران و برگزیدگان المپیادهای علمی، قهرمانان ورزشی ‏بین المللی، دارندگان سوابق تجربی مفید، نیروهای بومی و منطقه ای، با رعایت مقررات مربوط ‏از اولویت های پذیرش در دانشگاه برخوردار می باشند. ‏

ماده۲۱- مدرک تحصیلی دانش آموختگان «دانشگاه» براساس ضوابط وزارت علوم، ‏تحقیقات و فناوری صادر و اعطا می شود.‏

ماده۲۲- جذب هیئت علمی «دانشگاه» به  صورت استخدام پیمانی، راتبه تحصیلی ‏‏(بورس)، طرح سربازی، مأموریت و انتقال از سایر مؤسسات، تبدیل وضعیت استخدامی از ‏پیمانی به رسمی – آزمایشی، از رسمی – آزمایشی به رسمی – قطعی، تبدیل وضعیت از ‏کارشناس به هیئت علمی براساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت عالی جذب اعضای ‏هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با ساختار هیئت اجرایی جذب زیر نظر هیئت ‏مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. ‏

ماده۲۳- برنامه های آموزشی و سرفصل دروس باید براساس آموزش تخصصی ‏رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش و مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ‏زمینه ساز تحقق اهداف «وزارت» باشد.‏

تبصره۱- برنامه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی دانشگاه مبتنی بر فلسفه تعلیم و ‏تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای «وزارت» باتوجه به اهداف مندرج در ماده ۲ این ‏اساسنامه، توسط دانشگاه تهیه و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب ارسال ‏خواهد شد.‏

تبصره۲- با توجه به اهداف تربیتی «دانشگاه»، حداقل تعداد ۳۵ واحد درسی در ‏دو سال اول تمام رشته ها، مشتمل بر دروس معارف دینی و تعلیم و تربیت اسلامی می باشد.‏

تبصره۳- دانشجویان دوره کارشناسی «دانشگاه» موظفند طبق برنامه آموزشی مصوب، ‏حداقل ۸ واحد درسی به عنوان کارآموزی به تدریس بپردازند و «وزارت» موظف است ‏زمینه اجرای آن را فراهم کند.‏

تبصره۴- برنامه آموزشی و سرفصل دروس برخی از رشته های دانشگاه در تعامل با ‏حوزه های علمیه (با افزودن واحدهای مهارت آموزشی به رشته های تخصصی حوزوی) ‏‏ تدوین می شود.‏

ماده۲۴-  انحلال دانشگاه

دانشگاه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات ‏و فناوری و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منحل می شود:‏

‏۱- به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت امنا‏

‏۲- در صورت تخلف «دانشگاه» از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط «وزارت» و ‏وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط مربوط یا از دست دادن شرایط ادامه ‏فعالیت به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده۲۵- در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال «دانشگاه» موافقت ‏اصولی نماید، «دانشگاه» موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:‏

‏۱- همه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ التحصیلی ‏آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید.‏

‏۲- همه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها و ‏غیره در اختیار «دانشگاه» قرار گرفته است مسترد کند یا موافقت صاحبان حق مبنی بر ‏واگذاری امتیازات و اموال مذکور به «دانشگاه» را ارائه دهد.‏

‏۳- همه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی، ‏نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی ‏‏(اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان) انجام دهد.‏

ماده۲۶- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده ۲۶ و حل و فصل امور آموزشی ‏و حقوقی «دانشگاه» و تصویب و تأیید نهایی انحلال «دانشگاه» طبق ماده ۲۴ فوق، هیأت ‏تسویه ای مرکب از: ‏

‏۱- نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش ‏

‏۲- نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

‏۳- رئیس وقت «دانشگاه» (درغیاب رئیس وقت «دانشگاه»، یکی از معاونان وقت ‏‏«دانشگاه» بنا به تشخیص وزیر آموزش و پرورش)، تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر ‏تسویه «دانشگاه» را برعهده خواهد داشت.‏

ماده ۲۷- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون «دانشگاه» و اعلام ختم تسویه، ‏باقیمانده دارایی «دانشگاه» با رعایت بند ۲ ماده ۲۵ اساسنامه به «وزارت» منتقل می شود. ‏

تبصره۱- درخصوص اموال وقفی، مطابق وقفنامه عمل می شود.‏

تبصره۲- هیأت تسویه موظف است درمورد فوق، صورت مجلسی را که به امضای ‏همه اعضای هیأت می رسد در دو نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به وزارت آموزش و ‏پرورش و نسخه دیگر را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.‏

ماده۲۸- تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان ‏توسعه آن ازطریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و ‏پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ‏کشور و حوزه های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در «دانشگاه» ‏بلامانع می باشد.‏

ماده۲۹- مسئول اجرای اساسنامه

وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای این اساسنامه را به عهده دارد و گزارش ‏چگونگی اجرای آن و پیشرفت کار دانشگاه را به شورای عالی آموزش و پرورش، ‏وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می نماید.‏

ماده۳۰- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه مطابق دو روش ذیل امکان پذیر است:  ‏

‏۱- با پیشنهاد مشترک وزرای آموزش و پرورش و علوم،  تحقیقات و فناوری با تصویب ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی

‏۲- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ‏

ماده ۳۱- این اساسنامه مشتمل بر ۳۱ ماده و ۲۲  تبصره در جلسه ۷۰۴ مورخ ‏‏۶/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.‏

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – محمود احمدی نژاد

1 دیدگاه

  1. دانشگاه فرهنگیان باید تحت نظر و وابسته به وزارت علوم باشد مانند تمام دانشگاههای دولتی و وزارت آموزش و پرورش هم به ساماندهی مدارس و دیگر زیرمجموعه ها بپردازد … دانشگاه اگر زیر نظر وزارت آموزش و پرورش باشد مطمعنا ارتقای کیفی نخواهد داشت چرا که مدرسه نیست و محیط و سطح و اهداف دانشگاه با مدرسه یکی نیست … دانشگاه فرهنگیان باید زیر نظر و وابسته به وزارت علوم باشد و در هماهنگی و تعامل با وزارت آموزش و پرورش اینگونه بروندادهای بهتری برای اشتغال در آموزش و پرورش خواهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام