کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

نحوه اعاده به خدمت جانبازان و همسران و فرزندان شهدا

نحوه اعاده به خدمت جانبازان و همسران و فرزندان شهدا (بخشنامه شماره 44/710 مورخ 3/12/1398 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش…

معاونت/ سازمان/ مرکز/ اداره کل/ دفتر …

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در اجرای بند (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد رأی هیئت عمومی شماره 2764 مورخ 26/9/1398 دیوان عدالت اداری و به منظور اعاده به خدمت جانبازان مشمول قانون، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا با در نظر گرفتن موارد مشروحه ذیل، تمهیدات لازم جهت بازگشت به کار افراد واجد شرایط فراهم گردد:

1- جانبازانی که قبل از تصویب قانون فوق الذکر (6/2/1396) به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، با رعایت شرط سنی کمتر از 60 سال برای مشاغل غیرتخصصی و 65 سال، فقط برای یکبار می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت خود (حسب مودر 30 یا 35 سال) و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. پس از اشتغال مجدد، امکان بازنشستگی پیش از موعد میسور نمی باشد (ملاک شرط سنی تاریخ 1/7/1399 می‌باشد).

2- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می توانند برای یک بار و با رعایت موارد مندرج در بند (1) و لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

3- به استناد بند (ژ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، همسران و فرزندا شهداء نیز مشمول بخشنامه اعاده به خدمت خواهند شد.

4- افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط، به دلیل محکومیت از کار برکنار شده‌اند و سایر ایثارگران (رزمندگان، فرزندان جانباز و…) مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

5- بازگشت به کار افراد واجد شرایط با توجه به نیاز نیروی انسانی و بر اساس رسته و رشته شغلی و با اولویت بکارگیری در گروه کارکنان آموزشی مورد تأکید می باشد.

6- با اخذ درخواست کتبی به تاریخ روز، بررسی شرایط همه متقاضیان مجدداً صورت پذیرد. ضروری است در متن درخواست افراد قید گردد: «اینجانب با آگهی و اطلاع کامل از مفاد بخشنامه ارسالی از سوی وزارت آموزش و پرورش، درخواست کتبی خود را تنظیم و به امور اداری تحویل می‌دهم».

7- به استناد تبصره ذیل بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و رأی وحدت رویه شماره 2917 مورخ 17/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور و مرخصی‌های ذخیره شده مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نخواهد گرفت. بنابراین استرداد وجوه مذکور میسور نمی‌باشد.

8- ضروری است ضمن رعایت مفاد مندرج در بند (7)، فهرست مشخصات افراد به انضمام مدارک مربوطه شامل تصویر برابر اصل شده آخرین حکم زمان اشتغال و اولین حکم بازنشستگی حداکثر تا تاریخ 29/12/1398 به اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع ارسال گردد. بدیهی است فهرست مشخصات متقاضیان باید توسط کارشناس بازنشستگی و رییس اداره امور اداری و مدیر کل آموزش و پرورش استان امضا و ممهور گردد. فهرست مزبور پس از بررسی و تأیید نهایی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 به استان جهت اقدام ارسال خواهد شد.

9- پس از تأیید فهرست مشخصات توسط ستاد، اقدامات لازم شامل اخذ نظریه کتبی گزینش، استعلام مدرک جانبازی از مراجع ذیصلاح (گواهی ارائه شده مربوط به سال جاری باشد) و… طبق ضوابط و مقررات با هماهنگی کارشناسی استخدام آن حوزه صورت پذیرد.

10- بکارگیری افراد واجد شرایط بر اساس محل فعلی پرونده فرد انجام خواهد گرفت.

11- مکاتبه با مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان در خصوص لغو حکم بازنشستگی و تسویه حساب انجام گیرد.

تذکر: قبل از هماهنگی با مدیریت بازنشستگی استان و قطع حقوق بازنشستگی از بکارگیری افراد خودداری گردد.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام