کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

عدم ابطال تدریس مدیر واحد آموزشی به میزان ۶ ساعت در هفته در واحد آموزشی

«تدریس هفتگی به میزان ۶ ساعت در واحد آموزشی به صورت اختیاری» یکی از نمونه وظایف و مسئولیتها عنوان شغلی مدیر واحد آموزشی احصاء شده است و افاده الزام نمی کند.

شناسنامه قانون | divan edalat

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۰۸۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۸۱

ب) شاکی : آقای کیومرث صادقی

پ) طرف شکایت :  آموزش و پرورش استان کردستان

ت)  مـوضـوع شکایت و خـواستـه :  ابطال نامه شماره ۵۱۱۱؍۱۰۶۴۰؍۵۸۰۰  مورخ ۲۹؍۰۲؍۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث) متن مصوبه مورد شکایت :

جناب آقای قاسمی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان دهگلان

 سلام علیکم ، با احترام و پیرو مصوبات جلسه حضوری انعقاد تفاهم نامه برآورد عوامل آموزشی آن شهرستان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به پیوست وضعیت نهایی سهمیه کلاس، گروه معلم، گروه کارکنان تخصصی، سهمیه ساعات غیرموظف و … به شرح جدول پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ابلاغ می گردد. شایسته است ضمن طرح موضوع در کمیته هماهنگی و برنامه ریزی شهرستان در خصوص تکمیل و ارسال فایل توزیع گروه معلم و کارکنان تخصصی در سقف سهمیه مقرر حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۳۰؍۰۲؍۹۸ اقدام عاجل فرمایید. شایان ذکر است حسب مصوبه کارگروه سازماندهی نیروی انسانی استان در صورت عدم رعایت سهمیه تخصیصی و یا عدم ارسال به موقع فایل مذکور، جدول نهایی توزیع پست کارکنان آموزشی با توجه به سهمیه مربوط در سامانه بکفا تعدیل و بارگذاری خواهد شد؛ بدیهی است مسئولیت عواقب تبعی موضوع بر عهده مدیر آموزش و پرورش آن شهرستان خواهد بود. امید است با استعانت از پروردگار مهربان و بهره گیری مناسب از کلیه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، زمینه آغاز بهینه و باشکوه سال تحصیلی آتی بیش از پیش فراهم و اجرایی گردد.

برآورد عوامل آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دهگلان  استان کردستان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

دوره

نیاز روش های تامین

حق التدریستدریس معاونبسته حمایتی

نفرساعتنفرساعتنفرساعت

ج)  خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه :۱- طبق تفاهم نامه آموزش و پرورش استان کردستان و آموزش و پرورش دهگلان به مدیران، معاونین و سرپرستان بخش، ساعات اضافه تدریس به صورت موظف ابلاغ شده است یعنی این که علاوه بر پست سازمانی خود، متصدی پست دبیری و هنرآموزی نیز شده اند و این مغایر با ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصدی بیش از یک پست سازمانی) است و تخلف اداری محسوب می شود. در نمونه ابلاغ سازماندهی پیوست دادخواست، دو پست سازمانی به کدهای ۱۴۵۱ و ۱۴۵۰ به مستخدم ابلاغ شده است. ۲- فعالیت مدارس ۵ روز کاری (۴۰ ساعت در هفته) است، در حالی که طبق این طرح، ساعت کار مدیران، معاونین و سرپرستان بخش بین ۴۴ تا ۵۲ ساعت در هفته متغیر خواهد بود که مغایرت آشکار با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. ۳- میزان ساعات تدریس معاونین و سرپرستان بخش در هر کدام از مدارس با هم متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال فردی با ۴۰ ساعت موظفی و فرد دیگری با ۴۰ ساعت موظفی و ۴ الی ۸ ساعت تدریس در یک مدرسه به عنوان معاون مشغول کار می شوند اما هیچ تفاوتی بین آنان از لحاظ حقوق و مزایای ساعات اضافه تدریس وجود ندارد که این امر از مصادیق بارز تبعیض محسوب می شود و با بند ششم سیاست های کلی نظام اداری در تناقض است و طبق بند ۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف محسوب می شود.

چ) خلاصه پاسخ طرف شکایت : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۹ مورخ ۳؍۲؍۱۳۸۵ با این استدلال که به موجب اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع قانون مذکور بر عهده وزیر آموزش و پرورش گذاشته شده است فلذا مقرر داشته است ساعات موظف هفتگی کارکنان آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش در راستای وجود اختیار قانونی و موافق با مقررات بوده است. فلذا با وحدت ملاک از دادنامه مورد اشاره از بابت اختیار قانونی برای تعیین میزان ساعات کار هفتگی پرسنلی که در آموزش و پرورش با رشته و رسته آموزشی در مدارس اعم از بخش آموزشی و اجرایی مدرسه شاغل می باشند، شکایت شاکی بلاوجه است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً بر اساس قسمت پایانی ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، «میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.»

ثانیاً برابر آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه ‌بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (شماره ۴۳۰۷۵؍۹۱؍۲۲۰ مورخ ۱۳۹۱؍۱۱؍۲۴  ) موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور: « تدریس هفتگی به میزان ۶ ساعت در واحد آموزشی به صورت اختیاری» یکی از نمونه وظایف و مسئولیتها عنوان شغلی مدیر واحد آموزشی احصاء شده است.

ثالثاً گرچه جدول پیوست نامه شماره ۵۱۱۱؍۱۰۶۴۰؍۵۸۰۰  مورخ ۲۹؍۰۲؍۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، حاوی ساعت تدریس توسط معاونین واحدهای آموزشی است و لکن از آن جایی که در متن نامه آموزش و پرورش استان به ساعات غیر موظف اشاره شده و جدول پیوست آن نیز دلالت صریحی بر تدریس موظف ندارد و افاده الزام نمی کند،

بنابراین و من حیث المجموع مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

1 دیدگاه

  1. با سلام
    جالبه که قانونا داشتن دو ابلاغ رسمی در یک شیفت کاری غیر قانونی اعلام شده اما برای من و تمام معاون های منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران هم پارسال و هم امسال در یک شیفت مثلا صبح : 36 ساعت ابلاغ موظف معاونت زدن و در همان شیفت و گاها در همان مدرسه: 6 ساعت آموزگاری موظف !!! : کل ساعات هفته برای یک شیفت کاری 36 ساعته بعد چه طوری 42 ساعت در یک شیفت صبح تا ظهر مدرسه ای برای یک فرد ابلاغ موظف می زنند!!! : من نوعی چه طور میتونم در طی هفته هم 36 ساعت معاون باشم و هم 6 ساعت معلم؟!! در ضمن بنده با 27 سال سابقه دارای تقلیل ساعت درسی هم بوده ام. اگر بنا به تدریسم باشه: خب میرم 3 روزه 20 ساعت تدریس میکنم و 2 روز در هفته هم حق التدریس برمیدارم. و اینطوری ماهی 48 ساعت اضافه کار خواهم گرفت که حدودا 3 ملیون ت خواهد شد و نه 750 هزار تومن که بابت معاونت دارند بهم می پردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام