کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

اطلاعیه های پیرامون شیوه‌نامه‌های ارزیابی عملکرد سال 1396

اطلاعیه های پیرامون شیوه نامه ارزیابی عملکرد سال 1396

اطلاعیه مورخ 8 اسفند 1396

شماره تماس ارزيابي كنندگان شاخص هاي عمومي سال۱۳۹۶ بر روي سايت قرار گرفت.

شماره تماس ارزيابي كنندگان (خارج از سازمان اداري و استخدامي كشور) شاخص­ هاي عمومي سال۱۳۹۶ بر روي سايت قرار گرفت كه قابل دريافت از لينك زير مي باشد.

 شماره تماس ارزيابي كنندگان شاخص هاي عمومي ۱۳۹۶

اطلاعیه مورخ 17 بهمن 1396

لزوم ارسال شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي سال ۱۳۹۷ تا پایان بهمن 96

در اجرای بند (ب) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پیشنهاد شاخصهای اختصاصی از سوی دستگاههای اجرایی و بررسی و تأیید آنها توسط این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا شاخصهای اختصاصی پیشنهادی سال 1397 آن دستگاه، سازمانها و شرکتهای وابسته، ضمن رعایت مفاد ماده 1 دستورالعمل استقرار نظام مدیریت عملکرد )موضوع بخشنامه شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389 )و با در نظر گرفتن قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی و در چارچوب راهنمای پیوست، تهیه و حداکثر تا تاریخ 30/11/1396 به این امور ارسال گردد. راهنمای پیوست به همراه مستندات مورد نیاز در اینجا قرار گرفته است.

 نامه درخواست شاخص‌هاي اختصاصي سال ۱۳۹۷

 فایل راهنما و پيوست تدوين شاخص‌هاي اختصاصي سال ۱۳۹۷ 

اطلاعیه مورخ 16 بهمن 1396

به منظور هماهنگي و ايجاد يكپارچگي در تهيه و تدوين مستندات مربوط به عملكرد هر يك از شاخص هاي عمومي و اختصاصي از سوي دستگاه هاي اجرايي، فايل مربوطه در سايت قرار گرفت.

به منظور هماهنگي و نظام مند نمودن تهيه و تدوين مستندات مربوط به عملكرد هر يك از شاخص هاي عمومي و اختصاصي از سوي دستگاه هاي اجرايي،خواهشمند است فايل ارائه شده را دريافت و بر اساس راهنماي صفحه آخر فايل، نسبت به تهيه و تدوين گزارش مديريتي و مستندات مربوط به هر شاخص اقدام نماييد.

بديهي است اين اقدام دستگاه هاي اجرايي، موجبات تسهيل در بررسي مستندات و ارزيابي دقيق تر توسط ارزيابان محترم را فراهم خواهد آورد.

 قالب گزارش عملكرد شاخص

اطلاعیه مورخ 4 بهمن 1396

شناسنامه خدمات دستگاه هاي اجرايي كشور بر روي سايت قرار گرفت.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به اينكه ارزيابي شاخص هاي دوم تا ششم محور توسعه دولت الكترونيك از شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۶ سطح ملي و استاني فقط و فقط بر اساس شناسنامه خدمات دستگاه مي باشد، لذا ضروري است فايل اكسل خدمات دستگاه مربوط را از اين سايت دريافت)از بخش نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي) و پس از تعيين آيتم هاي بلي/خير در فايل مذكور، اين فايل را در جدول ضميمه اين شاخص بارگزاري نماييد.

 مشاهده شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام