کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بخشنامه نوزدهمین جشنواره شهید رجایی (سال ۱۴۰۳)

بخشنامه نوزدهمین جشنواره شهید رجایی (سال ۱۴۰۳) (بخشنامه شماره ۱۵۵۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور)

به دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور تکریم «خدمت صادقانه، انقلابی و موثر به مردم» در نظام مقدّس جمهوری اسلامیایران و شناسایی و قدردانی از دستگاه‌های برتر در عرصه خدمتگزاری به ملّت شریف ایران اسلامی و نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات كشوری و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، ساختار و مأموریت‌های ستاد مركزی، دستگاهی و استانی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

بخشنامه نوزدهمین جشنواره شهید رجایی

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل یازده قانون مدیریت خدمات كشوری، آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات كشوری به شماره ۴۴۳۲۷/۴۲۲۵ تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۴ و بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ ابلاغی به شماره ۱۲۴۲۷۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در “سکوی یکپارچه مدیریت عملکرد نظام اداره و حکمرانی کشور” انجام و اسامی برگزیدگان به ستاد مركزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد.

ستاد مركزی جشنواره با ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور و با عضویت معاونان مرتبط سازمان، برخی از مسئولین ذیربط دستگاه‌های اجرایی كشور و صاحب‌نظران حوزه مدیریت عملکرد، در سازمان اداری و استخدامی كشور تشکیل‌ می‌شود. معاون نوسازی اداری، قائم‌مقام رئیس ستاد و رئیس امور مدیریت عملکرد، دبیر ستاد مركزی جشنواره‌ می‌باشند. ستاد مركزی جشنواره، دستگاه‌های برگزیده در بخش جوایز “اصلی” و “موضوعی” را به پیشنهاد دبیرخانه ستاد (امور مدیریت عملکرد)، انتخاب‌ می‌نماید.

انتخاب دستگاه‌های برگزیده در بخش جوایز اصلی:

  • انتخاب حداكثر (۳) دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد امتیاز نسبت به سال گذشته در مجموع امتیاز شاخص‌های حوزه اداره و حکمرانی (عمومی) و شاخص‌های حوزه مأموریتی (اختصاصی)؛
  • انتخاب حداكثر (۸) دستگاه از بین سازمان‌ها و شركت‌های وابسته دستگاه‌های اجرایی بر اساس گروه‌بندی دبیرخانه ستاد؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد امتیاز نسبت به سال گذشته در مجموع امتیاز شاخص‌های حوزه اداره و حکمرانی (عمومی) و شاخص‌های حوزه مأموریتی (اختصاصی)؛

تبصره ۱: گروه‌بندی دستگاه‌های اجرایی عبارت است از:

گروه (۱) : دستگاه‌های حوزه “زیربنایی و توسعه زیرساخت”
گروه (۲) : دستگاه‌های حوزه “تولیدی”
گروه (۳) : دستگاه‌های حوزه “اقتصادی و مالی”
گروه (۴) : دستگاه‌های حوزه “فرهنگی، علمی و آموزشی”
گروه (۵) : دستگاه‌های حوزه “سلامت و رفاه اجتماعی”
گروه (۶) : دستگاه‌های حوزه “عمومی، قضایی و امنیتی”

تبصره ۲: سازمان اداری و استخدامی كشور در اجرای مصوبه شماره ۲۰۶/۶۶۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ شورای عالی اداری، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نسبت به سطح‌بندی آن‌ها در سه سطح عالی، خوب و متوسط اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش تفصیلی ارزیابی عملکرد، علاوه بر اعلام به دستگاه، در “سامانه دولت سنج” به اطلاع عموم خواهد رساند.

تبصره ۳: دستگاه‌های برگزیده لازم است حداقل سطح “خوب” را در مجموع امتیاز شاخص‌های حوزه اداره و حکمرانی و شاخص‌های حوزه مأموریتی كسب نموده باشند.

انتخاب دستگاه‌های برگزیده در بخش جوایز موضوعی به شرح جدول زیر:

ردیف عنوان جایزه نهاد/ نهادهای ارزیاب
۱ جایزه ویژه کرامت سازمان اداری و استخدامی كشور
۲ کارگزار امید آفرین دفتر رئیس‌جمهور/ شورای اطلاع‌رسانی دولت / دفتر هیئت دولت
۳ تحقق برنامه‌های پیشران دولت ستاد راهبری تحول دولت مردمی
۴ استاندار موفق در تحقق مصوبات سفرهای استانی دفتر رئیس‌جمهور/ وزارت كشور/ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور
۵ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ستاد جوانی جمعیت/ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
۶ ارتقای بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران
۷ تسهیل و ایجاد اشتغال دبیرخانه شورای عالی اشتغال/ مركز آمار ایران
۸ تبیین دستاوردهای دولت و اقناع افکار عمومی شورای اطلاع‌رسانی دولت
۹ اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با مأموریت دستگاه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
۱۰ تحقق شعار سال ۱۴۰۳؛ “جهش تولید با مشارکت مردم” “جهش تولید با مشارکت مردم” سازمان برنامه و بودجه كشور
۱۱ مردمی‌سازی دولت دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور
۱۲ دانشگاه برتر دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳ اقامه نماز ستاد اقامه نماز
۱۴ مشارکت نخبگانی در حل نظام مسائل دستگاه‌های اجرایی بنیاد ملی نخبگان
۱۵ مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۶ مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز
۱۷ اقدام برجسته و تحول‌آفرین سازمان اداری و استخدامی كشور
۱۸ سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی كشور/ بازرسی ویژه رئیس جمهور/ مركز ارتباطات
مردمی ریاست جمهوری/ سازمان بازرسی كل كشور

تبصره ۴: جوایز موضوعی به دستگاه‌های برگزیده در هر عنوان جایزه، در صورتی اعطا خواهد شد كه شاخص‌ها، سازكار ارزیابی و همچنین مستندات مرتبط با ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در موضوع جایزه، توسط نهاد ارزیاب به دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره ارائه شده و به تأیید دبیرخانه برسد.

تبصره ۵: در انتخاب دستگاه برتر در جایزه شعار سال، صرفاً عملکرد دستگاه‌های مرتبط در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ملاک عمل قرار‌ می‌گیرد.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهید رجایی در سطح دستگاه به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ تاریخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری) و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱) انتخاب دستگاه برتر از بین سازمان‌ها و شركت‌های وابسته؛ حائز باالترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع شاخص‌های حوزه اداره و حکمرانی (عمومی) و شاخص‌های حوزه مأموریتی (اختصاصی)؛

۲) انتخاب دستگاه‌های برتر از بین واحدهای استانی، سازمان‌ها و شركت‌های وابسته؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع شاخص‌های حوزه اداره و حکمرانی (عمومی) و شاخص‌های حوزه مأموریتی (اختصاصی)؛

تبصره ۱: ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی‌ می‌تواند از بین واحدهای استانی، سازمان‌ها و شركت‌های وابسته خود كه در محورهایی نظیر؛ تحقق شعار سال ۱۴۰۲ (مهار تورم، رشد تولید)، اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط كسب و كار، كسب رضایت مردم، ایجاد اشتغال، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشاركت خبرگان، پژوهش برتر در حل چالش‌ها و مسائل دستگاه و … اقدام برجسته‌ای انجام دادهاند، قدردانی نماید.

تبصره ۲: ستاد دستگاهی جشنواره موظف است اسامی برگزیدگان تبصره (۱) را به همراه شاخص‌ها، سازكار ارزیابی و مستندات مربوطه به دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره ارسال و پس از تأیید دبیرخانه نسبت به اعطای جایزه اقدام نماید.

تبصره ۳: دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی (یا عناوین مشابه)، به عنوان دبیرخانه ستاد دستگاهی جشنواره، موظفند؛ نسبت به ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی ملی و استانی و رتبه‌بندی آنها بر اساس نتایج حاصله اقدام و گزارش آن را برای تصویب به ستاد دستگاهی جشنواره، ارائه نمایند.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد استانی جشنواره شهید رجایی، اقدامات زیر را انجام‌ می‌دهد:

انتخاب حداكثر (۶) دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس گروه‌بندی دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره؛ حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در مجموع شاخص‌های حوزه اداره و حکمرانی (عمومی) و شاخص‌های حوزه مأموریتی (اختصاصی)؛

تبصره ۱: ستاد استانی جشنواره،‌ می‌تواند از دستگاه/ دستگاه‌های برتر در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور محترم، قدردانی نماید.

تبصره ۲: ستاد استانی جشنواره،‌ می‌تواند بر حسب اقتضائات استان، از دستگاه‌های اجرایی كه در محورهایی نظیر؛ تحقق شعار سال ۱۴۰۲ (مهار تورم، رشد تولید)، اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط كسب و كار، كسب رضایت مردم، ایجاد اشتغال، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشاركت نخبگان، پژوهش برتر در حل چالش‌ها و مسائل استان و … اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند، قدردانی نماید.

تبصره ۳: ستاد استانی جشنواره، موظف است اسامی برگزیدگان تبصره‌های (۱) و (۲) را به همراه شاخص‌ها، سازكار ارزیابی و مستندات مربوطه به دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره ارسال و پس از تأیید دبیرخانه نسبت به اعطای جایزه اقدام نماید.

تبصره ۴: دبیرخانه ستاد استانی جشنواره، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل كمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را به دبیرخانه ستاد مركزی جشنواره ارائه نماید.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام