کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 06/10/1391 مجلس شورای اسلامی)

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  جمهوری اسلامی ایران (مصوب 06/10/1391 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 53- از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال مؤسسات و سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می گردد.

هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام