آزمون تعیین صلاحیت
برنامه پنجم

پيگيري تقسيم كار و پايش اجراي ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (تصویبنامه شماره 100032/ت47130هـ مورخ 1393/09/02 هیأت وزیران)

پيگيري تقسيم كار و پايش اجراي ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (تصویبنامه شماره 100032/ت47130هـ مورخ 1393/09/02 هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۵۰۰۶۲/ ۱۱ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
به معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رييس بنياد ملي نخبگان مأموريت داده مي شود تا تقسيم كار و پايش اجراي ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه را با در نظر گرفتن مسئوليت هاي قانوني ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و هماهنگي با آنها، در مدت باقي مانده از اجراي قانون ياد شده، پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام